Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Bilden av Sverige - betraktelser av svensk film- och mediekultur

Kursen utforskar rörliga bildmedier inom svenskt kultur- och samhällsliv från filmens genombrott fram till dagens medienvändning. Passar dig som redan läser ett masterprogram och /eller är intresserad om Svensk kultur i allmänhet och svensk film (rörlig bild) i synnerhet.

  • Schema

    Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
  • Kontakt

    Studievägledare filmvetenskap