Ekologisk ekonomi, 7,5 hp

Vilka konflikter finns mellan ekonomisk tillväxt, välfärd och miljöhänsyn, och varför? Syftet med kursen är att skapa förståelse för naturresursers och ekosystemens roll för samhällsekonomin och människans välfärd. Den syftar också till att klargöra skillnaderna mellan ekologisk ekonomi, miljöekonomi och nationalekonomi. Kursen tar upp följande: ekonomiska verktyg i miljöns tjänst, mått på ekonomisk och ekologisk hållbarhet, tillväxt och miljö, hantering av gemensamma tillgångar, naturen som resurs samt handel och miljö.

Ekologisk ekonomi, 7,5 hp ingår även som ett moment i kursen Hållbar samhällsutveckling, 60 hp.

Inom kort kommer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen