Hållbar utveckling och miljöpolitik, 7,5 hp

Om kursen

Genom kursen får du lära dig om hållbar utveckling och strategier för hållbar utveckling och miljömål. Kursen tar också upp naturvetenskapliga miljöforskares och politikers respektive myndigheters sätt att diskutera och hantera hållbar utveckling, miljömål och olika miljöfrågor, t.ex. klimatfrågan. Som student förvärvar du en grundläggande översikt av miljöpolitisk forskning på internationell, nationell och lokal nivå, samt inblickar i demokrati- och rättviseteoretiska aspekter på miljöproblem och hållbar utveckling.

Hållbar utveckling och miljöpolitik 7,5 hp ingår som ett moment i kursen Hållbar samhällsutveckling, 60 hp.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen