Miljöetik, 7,5 hp

Kursen syftar till att ge en kritisk introduktion till den samhälls- och miljöfilosofiska diskussionen och den behandlar centrala filosofiska uppfattningar som rör människors, djurs och naturens etiska ställning och om hur människan bör förhålla sig till djur och natur. Kursen ger därmed ökad medvetenhet om allmänna och grundläggande etiska problemställningar som ofta återfinns som implicita förutsättningar i den nutida diskussionen om till exempel hållbar samhällsutveckling.

Miljöetik 7,5 hp ingår som ett moment i kursen Hållbar samhällsutveckling, 60 hp.

Inom kort kommer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen