Utveckling, globalisering och miljö, 7,5 hp

Om kursen

Vad är globalisering? Går det att generalisera i Nord-Syd-frågor? Vilken roll spelar demokrati, mänskliga rättigheter och konflikter i länders utvecklingsprocess?

Kursen behandlar både generella globaliserings-, utvecklings- och miljöfrågor och ger med fallexempel från Afrika inblick i några enskilda utvecklingsländers situation. Målsättningen är att skapa förståelse för komplexiteten i utvecklingsproblematiken, samt att belysa sambanden mellan globalisering, utveckling och miljö. Även målkonflikter för hållbar utveckling ur ett Nord-Sydperspektiv behandlas under kursen.

Utveckling, globalisering och miljö 7,5 hp ingår som ett moment i kursen Hållbar samhällsutveckling, 60 hp.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen