Utveckling, globalisering och miljö, 7,5 hp

Vad är globalisering? Går det att generalisera i Nord-Syd-frågor? Vilken roll spelar demokrati, mänskliga rättigheter och konflikter i länders utvecklingsprocess?

Kursen behandlar både generella globaliserings-, utvecklings- och miljöfrågor och ger med fallexempel från Afrika inblick i några enskilda utvecklingsländers situation. Målsättningen är att skapa förståelse för komplexiteten i utvecklingsproblematiken, samt att belysa sambanden mellan globalisering, utveckling och miljö. Även målkonflikter för hållbar utveckling ur ett Nord-Sydperspektiv behandlas under kursen.

Utveckling, globalisering och miljö 7,5 hp ingår som ett moment i kursen Hållbar samhällsutveckling, 60 hp.

Inom kort kommer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen