Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Hållbar samhällsutveckling

  • 60 hp

Kursen är tvärvetenskaplig och ger grundläggande kunskaper inom området hållbar samhällsutveckling. Kursen ger en beskrivning av tillståndet i biosfären och vilken påverkan människan har på vatten, luft, mark, klimat och ekosystem. Kursen tar upp miljöpolitisk forskning med lokalt, nationellt och internationellt fokus. Även dagens konsumtionsmönster diskuteras samt vilken roll och vilket ansvar olika aktörer har för en hållbar konsumtion. Under momentet Miljöetik, belyses etiska aspekter på hållbar samhällsutveckling. Allmänna och grundläggande etiska problemställningar diskuteras och momentet har till syfte att ge en introduktion till den samhälls- och miljöfilosofiska debatten. Eftersom miljöfrågor är av global natur tas även frågor som rör globalisering, utveckling och miljö upp. Dessa varvas med fallstudier som ger större inblick i enskilda utvecklingsländers situation. Ett viktigt inslag i kursen är också förståelsen för naturresurser och ekosystemens roll i samhällsekonomin. Kursen avslutas med ett moment som handlar om miljökommunikation och olika aktörer inom området.

Hållbar samhällsutveckling är uppbyggd av åtta fristående kurser vilket ger möjligheten att läsa dessa som enskilda komponenter eller som ett helt utbildningspaket. Mer information om Hållbar samhällsutveckling 60 hp och om delkurserna finner du på kursens hemsida.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.