Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Miljökommunikation

  • 7,5 hp

Kursen behandlar kommunikation i ett miljösammanhang. Under kursen analyseras olika aktörers miljökommunikationsinsatser och särskild vikt läggs vid information, propaganda, marknadsföring och reklam. I kursen ingår att utforma miljökommunikation samt att identifiera utmaningar, möjligheter och konflikter. Även medias hantering av miljöfrågor analyseras.

Miljökommunikation ingår som ett moment i kursen Hållbar samhällsutveckling, 60 hp.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.