Miljökommunikation, 7,5 hp

Om kursen

Kursen behandlar kommunikation i ett miljösammanhang. Under kursen analyseras olika aktörers miljökommunikationsinsatser och särskild vikt läggs vid information, propaganda, marknadsföring och reklam. I kursen ingår att utforma miljökommunikation samt att identifiera utmaningar, möjligheter och konflikter. Även medias hantering av miljöfrågor analyseras.

Miljökommunikation ingår som ett moment i kursen Hållbar samhällsutveckling, 60 hp.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen