Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Miljövård och miljöarbete

Kursen ger dig perspektiv på miljöproblemen, hållbar utveckling och på praktiskt miljöarbete.

För dig som är antagen VT2021

Grattis! Du har blivit antagen till den utbildning du sökt på Stockholms universitet och vi hoppas att du kommer att trivas med dina studier hos oss.

På den här sidan listar vi vad du behöver göra och känna till innan du börjar dina studier.

Följ de instruktioner du fått för att acceptera din plats. 

Mer information på antagning.se

 

Checklista för antagna studenter

 1. Aktivera ditt SU-konto

  Första steget för att kunna registrera dig och få tillgång till universitetets alla IT-tjänster.

 2. Registrera dig på din institution

  Registrering kan ske på olika sätt. Läs noga informationen från din institution nedan.

 3. Ta del av institutionens information

  På den här sidan hittar du det du behöver veta inför starten på din kurs eller ditt program.

Notera

Din plats kan tas tillbaka om du inte registrerar dig och deltar vid eventuellt upprop enligt anvisningarna från institutionen.

Information från institutionen

Information om upprop, registrering, lärplattform m.m. hittar du på den här sidan inom kort.

Välkomstaktiviteter

Vid terminsstart arrangeras ett antal välkomstaktiviteter för dig som är ny student. En av dessa är Välkomstdagen på Campus Frescati som bjuder på ett seminarium med viktig information och praktiska tips inför din studietid. Välkomstdagen arrangeras för alla nya studenter, oavsett ämne, kurs eller program. För dig som är ny student vid Institutionen för data- och systemvetenskap, DSV, arrangeras en motsvarade välkomstdag på Campus Kista. 

Information som rör din utbildning får du via din kurs-/programgivande institution.

su.se/valkomstaktiviteter


Hitta hit

Stockholms universitet sträcker sig över en stor yta. Läs om vilka campus som finns och var du hittar din institution, alla undervisningslokaler, lunchställen, bibliotek, läsplatser, mm.

Hitta på campus


Läs mer

Ny student

Under utbildningen

Studenthandboken

Kårer och föreningar

Miljövård och miljöarbete ger dig en introduktion till miljövård i huvudsak med inriktning på svenska förhållanden, men med vissa internationella utblickar. Under kursen får du lära dig om miljöhistorisk och miljöpolitisk utveckling, nationella miljömål, miljöförvaltning och miljölagstiftning utifrån en systemsyn.

Du får också lära dig om miljöproblem kopplade till utnyttjande av förnybara, flödande och icke förnybara resurser illustreras i fallstudier. Kursen spänner över ett brett spektrum av frågor som till exempel samband mellan livsstil och miljöbelastning.

Information om planerad undervisning för kursen, kopplat till Covid-19 och Folkhälsomyndighetens rekommendationer finns på Institutionens hemsida 

Miljövård och miljöarbete
Kursen ger dig perspektiv på miljöproblem, hållbar utveckling och på praktiskt miljöarbete. Bilden visar arbetet med nya Slussen där miljöarbetet är en viktig del. Foto Malin Stenberg de Serves.
 • Kursupplägg

  Delkurser

  • Perspektiv på hållbar utveckling och praktisk miljövård, 3 hp
  • Tematiska fallstudier, 5 hp
  • Mål, medel och verktyg, 4 hp
  • Projekt, 3 hp

  Perspektiv på hållbar utveckling och praktisk miljövård
  Miljöhistorisk och miljöpolitisk utveckling; vetenskaplig osäkerhet och riskhantering; förnybara, flödande och icke förnybara resurser; systemsyn på miljöproblem; samband mellan människans livsstil och miljöbelastning.

  Tematiska fallstudier
  Utnyttjandet av förnybara, flödande och icke förnybara naturresurser och därtill knutna miljöproblem behandlas.

  Mål, medel och verktyg
  Nationella miljömål, miljöförvaltning, lagstiftning och planering; miljökonsekvensbeskrivningar, miljöindikatorer; geografiska informationssystem och systemanalys som verktyg i miljöarbete; förhandlingar som ett medel för att lösa internationella miljöproblem.

  Projekt
  Projektarbete, enskilt eller i grupp.

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, övningar, studiebesök, fältundervisning och projektarbete.

  Examination

  Se kursplan.

  Examinator

  Gustaf Hugelius

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kontakt

  För att dina frågor ska hamna hos rätt person vänd dig till studentexepditionen vid frågor som rör kursinformation, registrering, schema, litteraturlistor och tentamen. Vänd dig till studievägledaren vid frågor som rör tillgodoräknande, antagning, behörighet samt frågor som rör studieplanering.

  Studentexpedition
  Erik Hansson
  E-post: erik.hansson@natgeo.su.se

  Studievägledare
  Elisabeth Sturesson
  E-post: elisabeth.sturesson@natgeo.su.se

  Kursansvar
  Moa Holmlund
  E-post: moa.holmlund@natgeo.su.se