Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Miljövård och miljöarbete

 • 15 hp

Kursen ger dig perspektiv på miljöproblemen, hållbar utveckling och på praktiskt miljöarbete.

Miljövård och miljöarbete ger dig en introduktion till miljövård i huvudsak med inriktning på svenska förhållanden, men med vissa internationella utblickar. Under kursen får du lära dig om miljöhistorisk och miljöpolitisk utveckling, nationella miljömål, miljöförvaltning och miljölagstiftning utifrån en systemsyn.

Du får också lära dig om miljöproblem kopplade till utnyttjande av förnybara, flödande och icke förnybara resurser illustreras i fallstudier. Kursen spänner över ett brett spektrum av frågor som till exempel samband mellan livsstil och miljöbelastning.

Miljövård och miljöarbete
Kursen ger dig perspektiv på miljöproblem, hållbar utveckling och på praktiskt miljöarbete. Bilden visar arbetet med nya Slussen där miljöarbetet är en viktig del. Foto Malin Stenberg de Serves.
 • Kursupplägg

  Delkurser

  • Perspektiv på hållbar utveckling och praktisk miljövård, 3 hp
  • Tematiska fallstudier, 5 hp
  • Mål, medel och verktyg, 4 hp
  • Projekt, 3 hp

  Perspektiv på hållbar utveckling och praktisk miljövård
  Miljöhistorisk och miljöpolitisk utveckling; vetenskaplig osäkerhet och riskhantering; förnybara, flödande och icke förnybara resurser; systemsyn på miljöproblem; samband mellan människans livsstil och miljöbelastning.

  Tematiska fallstudier
  Utnyttjandet av förnybara, flödande och icke förnybara naturresurser och därtill knutna miljöproblem behandlas.

  Mål, medel och verktyg
  Nationella miljömål, miljöförvaltning, lagstiftning och planering; miljökonsekvensbeskrivningar, miljöindikatorer; geografiska informationssystem och systemanalys som verktyg i miljöarbete; förhandlingar som ett medel för att lösa internationella miljöproblem.

  Projekt
  Projektarbete, enskilt eller i grupp.

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, övningar, studiebesök, fältundervisning och projektarbete.

  Examination

  Se kursplan.

  Examinator

  Håkan Berg

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kontakt

  För att dina frågor ska hamna hos rätt person vänd dig till studentexepditionen vid frågor som rör kursinformation, registrering, schema, litteraturlistor och tentamen. Vänd dig till studievägledaren vid frågor som rör tillgodoräknande, antagning, behörighet samt frågor som rör studieplanering.

  Studentexpedition
  Erik Hansson
  E-post: erik.hansson@natgeo.su.se

  Studievägledare
  Elisabeth Sturesson
  E-post: elisabeth.sturesson@natgeo.su.se

  Kursansvar
  Moa Holmlund
  E-post: moa.holmlund@natgeo.su.se