Miljövård och miljöarbete, 15 hp

Om kursen

Kursen ger dig perspektiv på miljöproblemen, hållbar utveckling och på praktiskt miljöarbete. Den behandlar miljöhistoria, miljöpolitik, nationella miljömål, miljöförvaltning och lagstiftning utifrån en systemsyn. Samband mellan livsstil och miljö ingår också i kursen. Miljöproblem kopplade till utnyttjande av förnybara, flödande och icke förnybara resurser illustreras i fallstudier. Kursen avslutas med ett kortare projektarbete.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen