Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Naturkunskap för gymnasielärare - fysik och geovetenskap

Kursen tar upp grundläggande fysik och geovetenskap som grund för undervisning i naturkunskapsämnet på gymnasiet.

Kursen vänder sig främst till dig som redan är eller vill utbilda dig till naturkunskapslärare på gymnasienivå och som behöver komplettera din behörighet i fysik och geovetenskap.

Detaljerad beskrivning om kursens innehåll finner du nedan under Kursupplägg - Delkurser.

 • Kursupplägg

  Delkurser

  • Fysik, 15 hp
  • Geovetenskap I, Meteorologi och klimatologi, 4 hp
  • Geovetenskap II, Biogeografi, 3 hp
  • Geovetenskap III, Geologi, 3 hp
  • Geovetenskap IV, Geovetenskap med miljötillämpningar, 5 hp

  Fysik
  I delkursen studeras centrala och grundläggande områden inom klassisk och modern fysik från begreppsmässig utgångspunkt: kroppars rörelse, gravitation, materians uppbyggnad och egenskaper, ljud, ljus, elektricitet, magnetism, värmelära, radioaktivitet, fission och fusion samt grundläggande kvantfysik och relativitetsteori.

  Geovetenskap I, Meteorologi och klimatologi
  Inom denna del av kursen behandlar vi grundläggande funktioner i atmosfären som styr väder- och klimatförhållanden både lokalt och globalt. Fokus ligger på förståelse av processerna, t.ex. att förstå varför en viss klimattyp återfinns i vissa delar av världen men inte i andra, varför det blir mycket nederbörd i vissa områden och ingen i andra, eller varför vinden kring ett lågtryck blåser motsols över norra hemisfären men medsols över den södra. Vi berör också klimatvariationer i tiden.

  Geovetenskap II, Biogeografi
  Biogeografi tar upp samband mellan klimat och biom vid olika platser på jorden, samt länkarna mellan det fysiska landskapet och arters utbredning, och hur biogeografi kan tillämpas inom naturvården. Fokus ligger kring de processer i landskapet och klimatet som bidrar till artbildning, utbredning och utdöende, och hur biogeografi kan bidra till att bevara arter och ekosystem.

  Geovetenskap III, Geologi
  Delkursen behandlar plattektonik, mineral och bergarter, naturkatastrofer och naturresurser.

  Geovetenskap IV, Geovetenskap med miljötillämpningar
  Delkursen behandlar miljöfrågor kopplade till geovetenskapliga processer, naturresursutnyttjande och hållbar utveckling. Centralt är frågor hur människan nyttjar, påverkar och påverkas av geovetenskapliga förhållanden och processer.

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, fältundervisning, gruppundervisning, seminarier, övningar, projektarbeten och laborationer.

  Examination

  Se kursplan.

  Examinator

  Delkurserna examineras av delkursansvariga.

 • Kontakt

  För att dina frågor ska hamna hos rätt person vänd dig till studentexepditionen vid frågor som rör kursinformation, registrering, schema, litteraturlistor och tentamen. Vänd dig till studievägledaren vid frågor som rör tillgodoräknande, antagning, behörighet samt frågor som rör studieplanering.

  Studentexpedition
  Erik Hansson
  E-post: erik.hansson@natgeo.su.se

  Studievägledare
  Elisabeth Sturesson
  E-post: elisabeth.sturesson@natgeo.su.se

  Kursansvar
  Arjen Stroeven
  E-post: arjen.stroeven@natgeo.su.se