Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Tellus I - Naturgeografi

 • 15 hp

Vill du få kunskaper om jordens egenskaper, dess väder och klimat, samt vatten och landformer?

Tellus I - Naturgeografi, 15 hp är en grundkurs som ges helt på distans. Du får lära dig om de processer som verkar på jordytan, i vatten, atmosfären och i marken. Kursen ger dig kunskaper om de metoder som används för uppmätning och övervakning av jorden och innfattar atmosfär och klimat, eomorfologi,  kvartärgeologi och globala förändringar samt naturkatastrofer.

Kursen ges av Institutionen för naturgeografi och är en obligatorisk kurs inom Kandidatprogram i geovetenskap, distansutbildning, 180 hp men kan läsas som en fristående kurs.

Ökenområde i Namibia. Foto Steffen Holzkämper.
Ökenområde i Namibia. Foto Steffen Holzkämper.
 • Kursupplägg

  Kursen ges helt på distans via Moodle.

  • Vt 2020, distans, studietakt 50 %
  • St 2020, distans, studietakt 100 %
  • Ht 2020, distans, studietakt 50 %
  • Vt 2021, distans, studietakt 50 % 

  Delkurser

  • Hydrologiska cykeln, massrörelser, strömmande vatten, hav och kust samt grundvatten, 6 hp
  • Klimat, arida landskap, glaciärer och istider, 6 hp 
  • Projekt, 3 hp

  Undervisning

  Kursen ges enbart som distanskurs och undervisningen består av webbaserade undervisningstillfällen, samt självständigt projektarbete.

  Examination

  Se kursplan.

  Examinator

  Margareta Hansson

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Marshak, S., 2018: Earth: Portrait of a Planet. 6:e upplagan. W.W. Norton & Company. Inc. ISBN 9780393640311.

 • Kontakt

  För att dina frågor ska hamna hos rätt person vänd dig till studentexepditionen vid frågor som rör kursinformation, registrering, schema, litteraturlistor och tentamen. Vänd dig till studievägledaren vid frågor som rör tillgodoräknande, antagning, behörighet samt frågor som rör studieplanering.

  Studentexpedition (kan svara på frågor om registrering)
  Lena Åkerblom
  E-post: lena.akerblom@natgeo.su.se

  Studievägledare
  Elisabeth Sturesson
  E-post: elisabeth.sturesson@natgeo.su.se

  Kursansvar
  Margareta Hansson
  E-post: margareta.hansson@natgeo.su.se