Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Tellus I - Naturgeografi

Vill du få kunskaper om jordens egenskaper, dess väder och klimat, samt vatten och landformer?

Tellus I - Naturgeografi, 15 hp är en grundkurs som ges helt på distans. Du får lära dig om de processer som verkar på jordytan, i vatten, atmosfären och i marken. Kursen ger dig kunskaper om de metoder som används för uppmätning och övervakning av jorden och innfattar atmosfär och klimat, geomorfologi, kvartärgeologi och globala förändringar samt naturkatastrofer.

Kursen är en obligatorisk kurs inom Kandidatprogram i geovetenskap, distansutbildning men kan läsas som en fristående kurs.

Kursen ges helt på distans via lärplattformen Moodle.

Inför kursstart får du e-post med information om inloggningsuppgifter för Moodle, webb-registrering, kurslitteratur, schema etc. Se till att bevaka din e-post (titta även i skräppostfiltret).

Från Ht 2023
Planerar du att läsa både Tellus I - Naturgeografi (GE2020) och Tellus II - Naturgeografi (GE4023) kan du göra det genom att söka de tillfällen som ges på heltid 100%: GE2020 period A-B 100 % och GE4023 period C-D 100%. 

Ökenområde i Namibia. Fotograf Steffen Holzkämper.
Ökenområde i Namibia. Fotograf Steffen Holzkämper.
 • Kursupplägg

  • Vt 2023, distans, studietakt 50 %
  • St 2023, distans, studietakt 100 %
  • Ht 2023, distans, studietakt 50 %
  • Ht 2023, distans, studietakt 100 % period A-B
   (Detta tillfälle kan kombineras med Tellus II - Naturgeografi 100 % period C-D)
  • Vt 2024, distans, studietakt 50 %
  • Vt 2024, distans, studietakt 100 % period A-B
   (Detta tillfälle kan kombineras med Tellus II - Naturgeografi 100 % period C-D)
  • St 2024, distans, studietakt 100 %

  Delkurser

  • Hydrologiska cykeln, massrörelser, strömmande vatten, hav och kust samt grundvatten, 6 hp
  • Klimat, arida landskap, glaciärer och istider, 6 hp 
  • Projekt, 3 hp

  Undervisning

  Kursen ges enbart som distanskurs och undervisningen består av webbaserade undervisningstillfällen, samt självständigt projektarbete.

  Examination

  Se kursplan.

  Fusk och plagiat

  Stockholms universitet ser mycket allvarligt på fusk. Med fusk menas exempelvis att studenter samarbetar på ett otillåtet sätt, medför otillåtna hjälpmedel (som till exempel fusklappar, otillåtna anteckningar eller mobiltelefon) eller på annat sätt försöker vilseleda vid examination. Plagiat utgör också en form av fusk och innebär till exempel att en student använder egna (självplagiat) eller andras texter och idéer utan att hänvisa till originalkällan på ett korrekt sätt i till exempel en uppsats, hemtentamen eller annan examinationsuppgift. 

  Misstanke om fusk utreds först av institutionen. Om institutionen bedömer att det finns en grundad misstanke om fusk anmäler institutionen ärendet vidare till rektor, som i sin tur kan överlämna ärendet till universitetets Disciplinnämnd. Fusk kan leda till att studenter varnas eller stängs av från studierna i upp till sex månader.

  Stockholms universitets riktlinjer för disciplinärenden finns på su.se/styrdokument/diciplinarenden.

  Examinator

  Margareta Hansson

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Marshak, S., 2022: Earth: Portrait of a Planet. 7:e upplagan. W.W. Norton & Company. Inc. (1040 s.)

  Tidigare upplaga 2018 gäller också:

  Marshak, S., 2018: Earth: Portrait of a Planet. 6:e upplagan. W.W. Norton & Company. Inc. ISBN 9780393640311.

 • Kontakt

  För att dina frågor ska hamna hos rätt person vänd dig till studentexepditionen vid frågor som rör kursinformation, registrering, schema, litteraturlistor och tentamen. Vänd dig till studievägledaren vid frågor som rör tillgodoräknande, antagning, behörighet samt frågor som rör studieplanering.

  Studentexpedition - kan svara på frågor om registrering och reservantagning (och sen anmälan)
  Lena Åkerblom
  E-post: lena.akerblom@natgeo.su.se

  Kursansvar
  Margareta Hansson
  E-post: margareta.hansson@natgeo.su.se

  Studievägledare och fler kontakter

  Kontakt