Tellus I - Naturgeografi, 15 hp

Om kursen

Tellus I - Naturgeografi, 15 hp är en grundkurs som ges helt på distans. Kursen behandlar hydrologi, jordskred, floder och översvämningar, hav, kustlinjer, grundvatten, atmosfär och klimat, arida områden, geomorfologi, kvartärgeologi och globala förändringar.

Tellus I - Naturgeografi 15 hp är en obligatorisk kurs tillsammans med Tellus I – Geologi 15 hp, Tellus II – Naturgeografi 12,5 hp, Tellus II - Geologi 12,5 hp, Tellus III – Naturgeografi 2,5 hp, Tellus III - Geologi 2,5 hp och Fältstudie i geovetenskap inom Kandidatprogrammet i geovetenskap, distansutbildning, 180 hp men kan även läsas som en fristående kurs.

Kursen ges även som sommarkurs 2019. Anmälan till sommarterminen är öppen 20 februari till 15 mars.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen