Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Naturgeografi

Kursen i naturgeografi omfattar kärnan i ämnet, meteorologi och klimatologi, biogeografi, geomorfologi och glaciologi.

Dessa ämnesområden spänner över tre sfärer, atmosfären, biosfären och geosfären och fokuserar på interaktionen mellan dessa. Viktiga aspekter i vårt ämne är tid och rum. Det gör att vi dels måste se hur världen ser ut och vilka variationer som finns men även hur dessa förändras över tid, såväl naturligt som genom människans påverkan.

Kursen är en obligatorisk kurs första terminen på Kandidatprogram i biogeovetenskap, Kandidatprogram i geovetenskap samt Kandiatprogram i geologi och geofysik men kan också läsas som en fristående kurs.

Läser du Kandidatprogram i miljövetenskap, 180 hp ingår denna kurs i kursutbudet med inriktning geovetenskap.

GE2021 Naturgeografi
Bilden är tagen i Erongobergen, Namibia och visar en savann som är ett gräsdominerat område, vanligen med spridda buskar och träd. I förgrunden syns Baobabträd. Foto Steffen Holzkämper.
 • Kursupplägg

  Delkurser

  • Meteorologi och klimatologi, 4 hp
  • Biogeografi, 3 hp
  • Geomorfologi och glaciologi, 8 hp

  Meteorologi och klimatologi
  Inom denna del av kursen behandlar vi grundläggande funktioner i atmosfären som styr väder- och klimatförhållanden både lokalt och globalt. Fokus ligger på förståelse av processerna, t.ex. att förstå varför en viss klimattyp återfinns i vissa delar av världen men inte i andra, varför det blir mycket nederbörd i vissa områden och ingen i andra, eller varför vinden kring ett lågtryck blåser motsols över norra hemisfären men medsols över den södra. Vi berör också klimatvariationer i tiden.

  Biogeografi
  Biogeografi tar upp samband mellan klimat och biom vid olika platser på jorden, samt länkarna mellan det fysiska landskapet och arters utbredning, och hur biogeografi kan tillämpas inom naturvården. Fokus ligger kring de processer i landskapet och klimatet som bidrar till artbildning, utbredning och utdöende, och hur biogeografi kan bidra till att bevara arter och ekosystem.

  Geomorfologi och glaciologi
  Under kursdelen får du lära dig om exogena processer och jordytans landformer och dess koppling till klimatet globalt och i ett skandinaviskt perspektiv. Du får även lära dig om grundläggande glaciologiska principer.

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar och övningar.

  Examination

  Se kursplan. 

  Examinator

  Peter Jansson

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kontakt

  För att dina frågor ska hamna hos rätt person vänd dig till studentexepditionen vid frågor som rör kursinformation, registrering, schema, litteraturlistor och tentamen. Vänd dig till studievägledaren vid frågor som rör tillgodoräknande, antagning, behörighet samt frågor som rör studieplanering.

  Studentexpedition (kan svara på frågor om registrering)
  Erik Hansson
  E-post: erik.hansson@natgeo.su.se

  Studievägledare
  Elisabeth Sturesson
  E-post: elisabeth.sturesson@natgeo.su.se

  Kursansvar
  Peter Jansson
  E-post: peter.jansson@natgeo.su.se