Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Naturkunskap för gymnasielärare - geovetenskap

Kursen tar upp grundläggande geovetenskap som grund för undervisning i naturkunskapsämnet på gymnasiet.

Kursen vänder sig främst till dig som redan är eller vill utbilda dig till naturkunskapslärare på gymnasienivå och som behöver komplettera din behörighet i geovetenskap.

Detaljerad beskrivning om kursens innehåll finner du nedan under Kursupplägg - Delkurser. Kursen ges tillsammans med kursen GE2021 Naturgeografi, 15 hp.

Kursdelarna Meteorologi och klimatologi, 4 hp, Biogeografi, 3 hp och Geovetenskap med miljötillämpningar, 5 hp ges av Institutionen för naturgeografi och Geologi, 3 hp ges av Institutionen för geologiska vetenskaper. 

 • Kursupplägg

  Delkurser

  • Meteorologi och klimatologi, 4 hp
  • Biogeografi, 3 hp
  • Geovetenskap med miljötillämpningar, 5 hp
  • Geologi, 3 hp

  Meteorologi och klimatologi
  Inom denna del av kursen behandlar vi grundläggande funktioner i atmosfären som styr väder- och klimatförhållanden både lokalt och globalt. Fokus ligger på förståelse av processerna, t.ex. att förstå varför en viss klimattyp återfinns i vissa delar av världen men inte i andra, varför det blir mycket nederbörd i vissa områden och ingen i andra, eller varför vinden kring ett lågtryck blåser motsols över norra hemisfären men medsols över den södra. Vi berör också klimatvariationer i tiden.

  Biogeografi
  Biogeografi tar upp samband mellan klimat och biom vid olika platser på jorden, samt länkarna mellan det fysiska landskapet och arters utbredning, och hur biogeografi kan tillämpas inom naturvården. Fokus ligger kring de processer i landskapet och klimatet som bidrar till artbildning, utbredning och utdöende, och hur biogeografi kan bidra till att bevara arter och ekosystem.

  Geovetenskap med miljötillämpningar
  Delkursen behandlar miljöfrågor kopplade till geovetenskapliga processer, naturresursutnyttjande och hållbar utveckling. Centralt är frågor hur människan nyttjar, påverkar och påverkas av geovetenskapliga förhållanden och processer.

  Geologi
  Delkursen behandlar plattektonik, mineral och bergarter, naturkatastrofer och naturresurser.

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, fältundervisning, gruppundervisning, seminarier, övningar och projektarbeten.

  Examination

  Se kursplan.

  Examinator

  Delkurserna examineras av delkursansvariga.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

 • Kontakt

  För att dina frågor ska hamna hos rätt person vänd dig till studentexpeditionen vid frågor som rör kursinformation, registrering, schema, litteraturlistor och tentamen. Vänd dig till studievägledaren vid frågor som rör tillgodoräknande, antagning, behörighet samt frågor som rör studieplanering.

  Studentexpedition
  Erik Hansson
  E-post: erik.hansson@natgeo.su.se

  Studievägledare
  Elisabeth Sturesson
  E-post: elisabeth.sturesson@natgeo.su.se 

  Kursansvar
  Peter Jansson
  E-post: peter.jansson@natgeo.su.se