Naturkunskap för gymnasielärare - geovetenskap, 15 hp

Om utbildningen

Kursen behandlar grundläggande geovetenskap som grund för undervisning i naturkunskapsämnet på gymnasiet.

Kursen består av följande delar:

2. Geovetenskap, 15 hp

1. Geovetenskap I, Meteorologi och klimatologi, 4 hp

Delkursen behandlar grundläggande komponenter och processer inom jordens väder- och klimatsystem.

2. Geovetenskap II, Biogeografi, 3 hp

Delkursen behandlar samband mellan klimat och biom vid olika platser på jorden samt analyserar länkarna mellan det fysiska landskapet och arters utbredning, och hur biogeografi kan tillämpas inom naturvård.

3. Geovetenskap III, Geovetenskap med miljötillämpningar, 8 hp

Delkursen behandlar miljöfrågor kopplade till geovetenskapliga processer, naturresursutnyttjande och hållbar utveckling. Centralt är frågor hur människan nyttjar, påverkar och påverkas av geovetenskapliga förhållanden och processer.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen