Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Kartografi och kartframställning

Kursen syftar till att ge dig kunskap om kartan som kommunikationsmedium, dvs hur en karta bör se ut för att uppfylla sitt syfte.

Den teoretiska delen av undervisningen tar upp ämnen som kartdesign, typografi, färglära, terrängåtergivning, layout, kartkommunikation, generalisering, datorstödd ritteknik, grafisk teknik, geodesi, kartprojektioner, koordinatsystem, GPS-teknik, kartjuridik. En stor del av kursen består av praktiska övningar. Flera enkla kartor framställs, främst på PC, och kursen avslutas med ett eget kartprojekt som genomförs på PC. Den som har bredbandsuppkoppling kan genomföra de flesta de praktiska övningarna och projektarbetet på distans. Efter genomgången kurs kommer du att förstå kartografins roll gentemot närliggande fält som till exempel GIS och fjärranalys. Du kommer också att kunna organisera och praktiskt behärska framställning av kartor, både som illustrationer i vetenskapliga rapporter och mer avancerade, tryckta färgkartor.

Kursen finns också som en webbaserad distanskurs:

GE3019 Kartografi och kartdesign, 15 hp.

Studentarbete kartografi
Utsnitt från tidigare kartprojekt, Fiskekarta Storsjö fiskevårdsområde. Kartunderlag från Lantmäteriet: Översiktskartan och Vägkartan.
 • Kursupplägg

  Delkurser

  • Kartografi och kartdesign, 7,5 hp
  • Kartframställning, 7,5 hp

  Kartografi och kartdesign
  Kartkommunikation, generalisering, klassificering, grafisk teknik, färglära kartdesign, typografi, terrängåtergivning, layout, datorstödd ritteknik, tryckteknik, geodesi, kartprojektioner, koordinatunderlag, GPS-teknik, tematiska kartor, webbkartor, kartjuridik, kartografins historia.

  Kartframställning
  Självständig, praktiskt inriktad uppgift att framställa en proffesionell karta.

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, övningar, studiebesök och ett projektarbete.

  Examination

  Se kursplan.

  Examinator

  Gustaf Hugelius

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

 • Mer information

  Vill du veta mer om kartor finns Kartografiska sällskapet som håller i Kartdagarna varje vår. Tema för Kartdagar 2020 är ”Klimat och miljö – Hur räddar geodata världen".

 • Kontakt

  För att dina frågor ska hamna hos rätt person vänd dig till studentexepditionen vid frågor som rör kursinformation, registrering, schema, litteraturlistor och tentamen. Vänd dig till studievägledaren vid frågor som rör tillgodoräknande, antagning, behörighet samt frågor som rör studieplanering.

  Studentexpedition
  Kerstin Hörnby
  E-post: kerstin.hornby@natgeo.su.se

  Studievägledare
  Elisabeth Sturesson
  E-post: elisabeth.sturesson@natgeo.su.se

  Kursansvar
  Sophie Trygger
  E-post: sophie.trygger@natgeo.su.se