Kartografi och kartframställning, 15 hp

Om kursen

Kursen syftar till att ge kunskap om kartan som kommunikationsmedium, dvs hur en karta bör se ut för att uppfylla sitt syfte.

Den teoretiska delen av undervisningen tar upp ämnen som kartdesign, typografi, färglära, terrängåtergivning, layout, kartkommunikation, generalisering, datorstödd ritteknik, grafisk teknik, geodesi, kartprojektioner, koordinatsystem, GPS-teknik, kartjuridik. En stor del av kursen består av praktiska övningar. Flera enkla kartor framställs, främst på PC, och kursen avslutas med ett eget kartprojekt som genomförs på PC. Den som har bredbandsuppkoppling kan genomföra de flesta de praktiska övningarna och projektarbetet på distans.

Efter genomgången kurs kommer du att förstå kartografins roll gentemot närliggande fält som till exempel GIS och fjärranalys. Du kommer också att kunna organisera och praktiskt behärska framställning av kartor, både som illustrationer i vetenskapliga rapporter och mer avancerade, tryckta färgkartor.

Kursen ges också om en webbaserad distanskurs, GE3019 Kartografi och kartdesign, 15 hp.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen