Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Kartografi och kartdesign

Kursen syftar till att ge dig kunskap om kartan som kommunikationsmedium, det vill säga hur en karta bör se ut för att uppfylla sitt syfte.

Den teoretiska delen tar upp ämnen som kartdesign, typografi, färglära, layout, generalisering, grafisk teknik, kartprojektioner och kartjuridik. Huvuddelen av kursen består av praktiska övningar. Efter kursen kommer du att kunna organisera och praktiskt behärska framställning av kartor, både som illustrationer i vetenskapliga rapporter och mer avancerade, tryckta färgkartor.

Du behöver skaffa en studentlicens av ritprogrammet OCAD för att kunna genomföra övningarna.

Kursen är en valbar kurs inom Kandidatprogram i geovetenskap, distansutbildning och Kandidatprogram i geografi men kan läsas som en fristående kurs.

Motsvarande kurs som ges vid Campus är GE3001 Kartografi och kartframställning, 15 hp.

Studentarbete kartografi
Utsnitt från tidigare kartprojekt, Fiskekarta Storsjö fiskevårdsområde. Kartunderlag från Lantmäteriet: Översiktskartan och Vägkartan.
 • Kursupplägg

  Kursen ges enbart som distanskurs.

  Delkurser

  • Kartografi och kartframställning, 7,5 hp
  • Kartprojekt, 7,5 hp

  Undervisning

  Kursen ges enbart som distanskurs. Undervisningen består av webbaserade undervisningstillfällen.

  Examination

  Se kursplan.

  Examinator

  Gustaf Hugelius

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

 • Mer information

  Vill du veta mer om kartor finns Kartografiska sällskapet som håller i Kartdagarna varje vår. Tema för Kartdagar 2020 är ”Klimat och miljö – Hur räddar geodata världen".

 • Kontakt

  För att dina frågor ska hamna hos rätt person vänd dig till studentexepditionen vid frågor som rör kursinformation, registrering, schema, litteraturlistor och tentamen. Vänd dig till studievägledaren vid frågor som rör tillgodoräknande, antagning, behörighet samt frågor som rör studieplanering.

  Studentexpedition (kan svara på frågor om registrering)
  Lena Åkerblom
  E-post: lena.akerblom@natgeo.su.se

  Studievägledare
  Elisabeth Sturesson
  E-post: elisabeth.sturesson@natgeo.su.se

  Kursansvar
  Sophie Trygger
  E-post: sophie.trygger@natgeo.su.se