Kartografi och kartdesign, 15 hp

Du lär dig hur en karta bör se ut för att uppfylla sitt syfte. Den teoretiska delen tar upp ämnen som kartdesign, typografi, färglära, layout, generalisering, grafisk teknik, kartprojektioner och kartjuridik. Huvuddelen av kursen består av praktiska övningar. Du bör skaffa en studentlicens av ritprogrammet OCAD (ca 75 Euro för 2 år) för att kunna genomföra övningarna, även om det är möjligt att använda andra program också (förankra hos läraren).

Efter kursen kommer du att kunna organisera och praktiskt behärska framställning av kartor, både som illustrationer i vetenskapliga rapporter och mer avancerade, tryckta färgkartor.

Inom kort kommer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen