Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Stadsodling - planering, miljö och hälsa

Kursen är en sommarkurs om stadsodlingens och dess möjligheter och begränsningar kopplat till globala miljöutmaningar!

Kursen tar upp miljö, tillämpad ekologi och planering kring urbana odlingssystem. Stadsodlingens möjligheter och begränsningar diskuteras kopplat till globala miljöutmaningar som klimatförändringar, vattenförsörjning och sinande naturresurser (olja, fosfor). Förutom direkta miljöaspekter förknippade med stadsodling, behandlas även folkhälsorelaterade och gestaltningsmässiga aspekter, samt sociala aspekter som gemenskap och användning av offentliga miljöer. Vidare behandlas historiska perspektiv och framtidsperspektiv på matförsörjning och matsäkerhet i en urbaniserad och globaliserad värld. Under kursen gör vi även studiebesök på befintliga stadsodlingar och en del av kursen består i huvudsak av praktisk tillämpning av stadsodling.

Kursen är en sommarkurs som förnärvarande är pausad. Termin när kursen ges igen är inte planerad.

Stadsodling med vita smultron, guldhallon, blåhallon, trädgårdshallon, tayberry, björnbär, mullbär
Stadsodling med vita smultron, guldhallon, blåhallon, trädgårdshallon, tayberry, björnbär, mullbär, physalis, smultron. Fotograf Christina Schaffer.
 • Kursupplägg

  Delkurser

  1. Urbana odlingssystem - teori, 3 hp
  2. Urbana odlingssystem - projektarbete, 4,5 hp

  Undervisning

  Undervisning består av föreläsningar, seminarier, övningar, studiebesök och projektarbeten.

  Examination

  Se kursplan.

 • Kontakt

  För att dina frågor ska hamna hos rätt person vänd dig till studentexepditionen vid frågor som rör kursinformation, registrering, schema, litteraturlistor och tentamen. Vänd dig till studievägledaren vid frågor som rör tillgodoräknande, antagning, behörighet samt frågor som rör studieplanering.

  Studentexpedition (kan svara på frågor om registrering)
  Lena Åkerblom
  E-post: lena.akerblom@natgeo.su.se

  Studievägledare
  Elisabeth Sturesson
  E-post: elisabeth.sturesson@natgeo.su.se

  Kursansvar
  Christina Schaffer
  E-post: christina.schaffer@natgeo.su.se