Stadsodling - planering, miljö och hälsa, 7,5 hp

Om kursen

Kursen tar upp miljö, tillämpad ekologi och planering kring urbana odlingssystem. Stadsodlingens möjligheter och begränsningar diskuteras kopplat till globala miljöutmaningar som klimatförändringar, vattenförsörjning och sinande naturresurser (olja, fosfor). Förutom direkta miljöaspekter förknippade med stadsodling, behandlas även folkhälsorelaterade och gestaltningsmässiga aspekter, samt sociala aspekter som gemenskap och användning av offentliga miljöer. Vidare behandlas historiska perspektiv och framtidsperspektiv på matförsörjning och matsäkerhet i en urbaniserad och globaliserad värld. Under kursen gör vi även studiebesök på befintliga stadsodlingar och en del av kursen består i huvudsak av praktisk tillämpning av stadsodling.

Tid, datum och plats för upprop meddelas via antagningsbeskedet.

St 2019: Kursen är uppdelad i två perioder, del 1 går 10-28 juni (heltidsstudier) och del 2 går 5-16 augusti (heltidsstudier).

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen