Geografi IILAB, 15 hp

Om utbildningen

Kursen innebär en utveckling och fördjupning av kunskaper och färdigheter som uppnåddes i Geografi I. Tyngdpunkten ligger på tillämpning, exempelvis hur geografisk teori och metodik kan användas för regionalgeografisk operativ analys kopplat till planerings-, utvecklings- och konfliktfrågor lokalt och globalt som t.ex. gränsöverskridande miljöproblem, resursutnyttjande och resurskonflikter samt urbaniseringsfrågor. Du utvecklar i kursen din färdighet att använda geografiska metoder och källor för geografisk analys som är kopplat till aktuella samhällsfrågor i olika skala. En viktig del av kursen är kunskap om jordens regionalgeografi, dvs. kunskap om jordens regionala skillnader och särdrag i olika delar av världen vad gäller den fysiska miljön, samhälle och människans livsvillkor. Detta utgör grunden för geografisk omvärldsanalys.

Kursen består av följande moment:

Geografisk metodik II, 7,5 hp

Regionalgeografisk analys, 7,5 hp

Kursen ingår i lärarutbildningen för geografilärare på årskurs 7-9 i samarbete med HSD.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen