Geografi, självständigt arbete inom Ämneslärarprogrammet årskurs 7-9 som andra- eller tredjeämne, 15 hp

Om utbildningen

Kursen motsvarar ett självständigt arbete i geografi för studenter som avser att undervisa i grundskolans årskurs 7-9 med geografi som andra- eller tredje ämne. Det självständiga arbetet ska genomföras i form av ett vetenskapligt uppsatsarbete som innefattar en fördjupning i geografiämnets kärna vad gäller metodik och vald problemställning. Uppsatsen ska försvaras vid ett seminarium och i kursen ingår även att konstruktivt kritiskt granska en annan students arbete.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen