Tellus II - Naturgeografi, 12,5 hp

Kursen är en grundkurs som ges helt på distans och behandlar jordens form och uppmätnings- och registreringsmetoder samt geografiska informationssystem och grundläggande kartografi. Vidare behandlas jordens kvartära klimatutveckling, klassificering av jordarter, deras bildningssätt och utbredning samt lito-, bio- och kronostratigrafiska analysmetoder och markrelaterade miljöproblem. Under kursen behandlas också samverkan mellan markförhållanden och biotoper, länkar mellan det fysiska landskapet och arters utbredning samt hur biogeografi kan tillämpas inom naturvården.

Kursen är en obligatorisk kurs inom Kandidatprogrammet i geovetenskap, distansutbildning, 180 hp men kan även läsas som en fristående kurs.

Inom kort kommer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen