Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Tellus III - Naturgeografi

Tellus III - Naturgeografi i Värmland
Tellus III - Naturgeografi, exkursion till Värmland, augusti 2018. Foto Simon Larsson.

Kursen behandlar praktisk tillämpning av ;geovetenskapliga fältmetoder. Under kursen tränas studenterna i beskrivning och identifiering av landformer, jordarter och jordmåner samt i kartering och sammanställning av insamlad information i fält.

Kursen är obligatorisk inom Kandidatprogram i geovetenskap, distansutbildning, men kan läsas som en fristående kurs. Förkunskapskraven är kunskaper motsvarande Tellus I - naturgeografi (GE2020) och Tellus II - naturgeografi (GE4023).

Kursen ges under sommarterminen och är därmed öppen för ansökan under motsvarande ansökningsperiod i 19 februari - 15 mars.

Särskilda förhållanden sommarterminen 2021

Notera att denna kurs endast kan ges i fält år 2021 under förutsättning att restriktioner p.g.a. pandemin lättas. Om restriktionerna inte lättas inför sommaren 2021 kommer kursen att ersättas med distansuppgifter.

Kursen kommer av logistiska skäl eventuellt ges i två omgångar, 14-19 samt 22-27 augusti. Studenter som läser andra året av distanskandidatprogrammet prioriteras på datumen 14-19 augusti för att undvika krock med annan obligatorisk kurs.

Beroende på det slutgiltiga antalet antagna studenter beslutas datum för deltagande först efter vårterminens slut (5 juni). Om antalet antagna och behöriga inte överstiger 24 studenter kan kursen komma att ges endast 14-19 augusti. Du som söker som fristående kurs kommer alltså få veta om du kan gå kursen 14-19 eller 22-27 augusti så snart som möjligt efter vårterminens slut.

 • Kursupplägg

  Kursen består av en sammanhängande veckas undervisning i närheten av Filipstad i Värmland. Deltagande innebär en kostnad för dig som är student, vilken räknas ut i samband med att kursen ges. Kostnaden brukar vara ca 1000 kr per student. Utöver denna kostnad behöver du också själva planera och bekosta sin mat under kursen.

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsning, exkursion och grupparbete i fält, delvis under handledning. 

  Examination

  Examinering sker på plats genom muntlig presentation och praktiska övningar.

  Examinator

  Stefan Wastegård

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Kursen har ingen fastställd litteraturlista.

 • Kontakt

  För att dina frågor ska hamna hos rätt person vänd dig  till studentexepditionen vid frågor som rör kursinformation, registrering, schema, litteraturlistor och tentamen. Vänd dig till studievägledaren vid frågor som rör tillgodoräknande, antagning, behörighet samt frågor som rör studieplanering.

  Studentexpedition

  Lena Åkerblom
  E-post: lena.akerblom@natgeo.su.se

  Studievägledare

  Elisabeth Sturesson
  E-post: elisabeth.sturesson@natgeo.su.se

  Kursansvar

  Stefan Wastegård
  E-post: stefan.wastegard@geo.su.se