Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Tellus III - Naturgeografi

 • 2,5 hp

Kursen behandlar geovetenskapliga fältmetoder.

Kursen behandlar även beskrivning och identifiering av landformer, jordarter och jordmåner i fält. Kursen innehåller en exkursion till Filipstad, Värmland.

Kursen är obligatorisk inom Kandidatprogram i geovetenskap, distansutbildning, 180 hp, men kan läsas som en fristående kurs.

Sommarterminen 2020: Exkursion till Filipstad, Värmland den 22-28 augusti.

Kursen ges av Institutionen för naturgeografi

 • Kursupplägg

  Kursen innehåller en exkursion till Filipstad, Värmland vilket medför en kostnad för dig som är student på ca 1000 kr + övriga fältkostnader.

  Undervisning

  Undervisningen består av övningar och en exkursion.

  Examinator

  Stefan Wastegård

 • Kontakt

  För att dina frågor ska hamna hos rätt person vänd dig  till studentexepditionen vid frågor som rör kursinformation, registrering, schema, litteraturlistor och tentamen. Vänd dig till studievägledaren vid frågor som rör tillgodoräknande, antagning, behörighet samt frågor som rör studieplanering.

  Studentexpedition

  Lena Åkerblom
  E-post: lena.akerblom@natgeo.su.se

  Studievägledare

  Elisabeth Sturesson
  E-post: elisabeth.sturesson@natgeo.su.se

  Kursansvar

  Stefan Wastegård
  E-post: stefan.wastegard@geo.su.se