Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Tellus III - Naturgeografi

Tellus III - Naturgeografi i Värmland
Tellus III - Naturgeografi, exkursion till Värmland, augusti 2018. Fotograf Simon Larsson.

Kursen behandlar praktisk tillämpning av geovetenskapliga fältmetoder. Under kursen tränas studenterna i beskrivning och identifiering av landformer, jordarter och jordmåner samt i kartering och sammanställning av insamlad information i fält.

Kursen är obligatorisk inom Kandidatprogram i geovetenskap, distansutbildning, men kan läsas som en fristående kurs. Förkunskapskraven är kunskaper motsvarande Tellus I - naturgeografi (GE2020) och Tellus II - naturgeografi (GE4023).

Kursen ges under sommarterminen och ansökan är öppen under motsvarande ansökningsperiod den 18 februari - 15 mars 2022.

Kursen består av en sammanhängande veckas undervisning 22-26 augusti, med en exkursion som planeras till Dalarna.

Om du inte inte har avslutat de behörighetsgivande kurserna Tellus I - Naturgeografi 15 hp (GE2020) och Tellus II - Naturgeografi 12,5 hp (GE4023) när du ansöker till Tellus III - Naturgeografi, 2,5 hp behöver du kontakta studentexpeditionen för att omregistrera dig på dessa kurser.

 • Kursupplägg

  Kursen består av en sammanhängande veckas undervisning 22-26 augusti, med en exkursion som planeras till Dalarna. 

  Deltagande innebär en kostnad för dig som är student, vilken räknas ut i samband med att kursen ges. Kostnaden brukar vara ca 1000 kr per student. Utöver denna kostnad behöver du också själva planera och bekosta sin mat under kursen.

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsning, exkursion och grupparbete i fält, delvis under handledning. 

  Examination

  Examinering sker på plats genom muntlig presentation och praktiska övningar.

  Examinator

  Stefan Wastegård

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Kursen har ingen fastställd litteraturlista.

 • Kontakt

  För att dina frågor ska hamna hos rätt person vänd dig  till studentexepditionen vid frågor som rör kursinformation, registrering, schema, litteraturlistor och tentamen. Vänd dig till studievägledaren vid frågor som rör tillgodoräknande, antagning, behörighet samt frågor som rör studieplanering.

  Studentexpedition

  Lena Åkerblom
  E-post: lena.akerblom@natgeo.su.se

  Studievägledare

  Elisabeth Sturesson
  E-post: elisabeth.sturesson@natgeo.su.se

  Kursansvar

  Stefan Wastegård
  E-post: stefan.wastegard@geo.su.se