Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Tellus III - Naturgeografi

Tellus III - Naturgeografi i Värmland
Tellus III - Naturgeografi, exkursion till Värmland, augusti 2018. Fotograf Simon Larsson.

Kursen behandlar praktisk tillämpning av geovetenskapliga fältmetoder. Under kursen tränas du i beskrivning och identifiering av landformer, jordarter och jordmåner samt i kartering och sammanställning av insamlad information i fält.

Kursen är obligatorisk inom Kandidatprogram i geovetenskap, distansutbildning, men kan läsas som en fristående kurs.

Sommarterminen 2023

Kursen ges under sommarterminen och ansökan är öppen under motsvarande ansökningsperiod den 17 februari - 15 mars 2023.

Kursen består av en sammanhängande veckas undervisning 7-11 augusti, med exkursion och fältarbete som planeras till Värmland och/eller Dalarna. OBS! Tidigare information på denna sida, som angav senare datumen har reviderats på grund av logistiska skäl.

Förkunskapskraven är kunskaper motsvarande Tellus I - naturgeografi (GE2020) och Tellus II - naturgeografi (GE4023). Om du inte inte har avslutat de behörighetsgivande kurserna Tellus I - Naturgeografi 15 hp (GE2020) och Tellus II - Naturgeografi 12,5 hp (GE4023) när du ansöker till Tellus III - Naturgeografi, 2,5 hp behöver du kontakta studentexpeditionen för att omregistrera dig på dessa kurser.

 • Kursupplägg

  Deltagande innebär en kostnad för dig som är student, vilken räknas ut i samband med att kursen ges. Kostnaden brukar vara ca 1000 kr per student. Utöver denna kostnad behöver du också själva planera och bekosta sin mat under kursen.

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsning, exkursion och grupparbete i fält, delvis under handledning. 

  Examination

  Examinering sker på plats genom muntlig presentation och praktiska övningar.

  Examinator

  Simon Larsson

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Kursen har ingen fastställd litteraturlista.

 • Kontakt

  För att dina frågor ska hamna hos rätt person vänd dig till studentexpeditionen vid frågor som rör kursinformation, registrering, schema, litteraturlistor och tentamen. Vänd dig till studievägledaren vid frågor som rör tillgodoräknande, antagning, behörighet samt frågor som rör studieplanering.

  Studentexpedition
  Lena Åkerblom
  E-post: lena.akerblom@natgeo.su.se

  Kursansvar
  Simon Larsson
  E-post: simon.larsson@natgeo.su.se

  Studievägledare och fler kontakter

  Kontakt