Tellus III - Naturgeografi, 2,5 hp

Om utbildningen

Kursen behandlar geovetenskapliga fältmetoder. Även beskrivning och identifiering av landformer, jordarter och jordmåner i fält behandlas.

Kursen innehåller en exkursion och kursen medför en kostnad på cirka 1000 kr + övriga reskostnader.

Vt 2019: exkursionen äger rum 22-28 maj.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen