Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Kvartärgeologi

 • 7,5 hp

Den här kursen vänder sig till dig som vill studera de naturliga och antropogena klimat- och miljöförändringar som skett under kvartärperioden.

Kursen tar ger dig också kunskaper om jordarterna och deras bildning, klassificering och förekomst, framförallt i ett nordeuropeiskt perspektiv. Under kursen lär du dig om metoder för rekonstruktion av klimat- och miljöförändringar under kvartärperioden. Under exkursionen besöks lokaler av naturgeografiskt och kvartärgeologiskt intresse och samband i landskapet mellan geologi, geomorfologi, jordarter, klimatutveckling och nedisningshistoria diskuteras.

Kursen ges av Institutionen för naturgeografi och är en obligatorisk kurs andra terminen på Kandidatprogram i geovetenskap, 180 hp, men kan också läsas som en fristående kurs. Läser du Kandidatprogram i miljövetenskap, ingår denna kurs i kursutbudet med inriktning geovetenskap. 

 • Kursupplägg

  Kursen innehåller fältundervisning som medför kostnader för dig som är student.

  Delkurser

  • Kvartärgeologi, naturliga och antropogena klimatförändringar, 6 hp
  • Exkursion, 1,5 hp

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, exkursioner, laborationer, seminarier samt övningar.

  Examination

  Se kursplan.

  Examinator

  Stefan Wastegård

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kontakt

  För att dina frågor ska hamna hos rätt person vänd dig till studentexepditionen vid frågor som rör kursinformation, registrering, schema, litteraturlistor och tentamen. Vänd dig till studievägledaren vid frågor som rör tillgodoräknande, antagning, behörighet samt frågor som rör studieplanering.

  Studentexpedition
  Erik Hansson
  E-post: erik.hansson@natgeo.su.se

  Studievägledare
  Elisabeth Sturesson
  E-post: elisabeth.sturesson@natgeo.su.se

  Kursansvar
  Stefan Wastegård
  E-post: stefan.wastegard@geo.su.se