Kvartärgeologi, 7,5 hp

Om kursen

Den här kursen vänder sig till dig som vill studera de naturliga och antropogena klimat- och miljöförändringar som skett under kvartärperioden samt jordarterna och deras bildning, klassificering och förekomst, framförallt i ett nordeuropeiskt perspektiv. Under kursen lär du dig om metoder för rekonstruktion av klimat- och miljöförändringar under kvartärperioden.

Under exkursionen besöks lokaler av naturgeografiskt och kvartärgeologiskt intresse och samband i landskapet mellan geologi, geomorfologi, jordarter, klimatutveckling och nedisningshistoria diskuteras.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen