Geografiska informationssystem (GIS), 7,5 hp

Om kursen

Kursen behandlar grundläggande begrepp, teori och praktisk färdighet i geografiska informationssystem GIS med fokus på geovetenskapliga tillämpningar. Under kursen lär du dig att redogöra för grundläggande begrepp och teori inom geografisk databehandling, planera geovetenskapliga projekt baserat på geografiska data samt genomföra rumsliga karteringar, visualiseringar och analyser i ett geografiskt informationssystem.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen