Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Naturgeografiskt projektarbete

Kursen behandlar olika angreppssätt för att genomföra naturgeografiska projekt.

Frågeställningarna innefattar såväl temporala som spatiala perspektiv och ämnesteoretisk fördjupning. Kursen omfattar inhämtande av bakgrundsinformation, försöksdesign, analysmetoders fördelar och nackdelar och planering av naturgeografiska projektarbeten.

En central del av kursen är en fältresa till Navarino Environmental Observatory, Grekland som är ett icke-glacialt påverkat landskap, som omfattar exkursion, insamling och analys av data, rapportskrivning och presentation av resultaten.Under exkursionen får du möjlighet att studera landskapet, geomorfologi, biodiversitet, erosion, strandprocesser, klimat, grottor, tektonik, anpassningar till torka, avfolkningsbygder med mera.

Kursen är en kurs fjärde terminen på Kandidatprogram i geovetenskap men kan också läsas som en fristående kurs. Läser du Kandidatprogram i miljövetenskap, 180 hp ingår denna kurs i kursutbudet med inriktning geovetenskap.

Naturgeografiskt projektarbete
Omgivande landskap vid forskningsstationen Navarino Environmental Observatory, Grekland.
 • Kursupplägg

  I kursen ingår en fältresa till Navarino Environmental Observatory, Grekland (ca 1 vecka). Fältresan innebär en kostnad för dig som student.

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, övningar, projektarbeten och fältundervisning (exkursion).

  Examination

  Se kursplan. 

  Examinator

  Sara Cousins

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

 • Kontakt

  För att dina frågor ska hamna hos rätt person vänd dig till studentexpeditionen vid frågor som rör kursinformation, registrering, schema, litteraturlistor och tentamen. Vänd dig till studievägledaren vid frågor som rör tillgodoräknande, antagning, behörighet samt frågor som rör studieplanering.

  Studentexpedition
  Erik Hansson
  E-post: erik.hansson@natgeo.su.se

  Studievägledare
  Elisabeth Sturesson
  E-post: elisabeth.sturesson@natgeo.su.se

  Kursansvar
  Sara Cousins
  E-post: sara.cousins@natgeo.su.se