Kvartärgeologi och hydrologi, 10 hp

Genom kursen får du lära dig om naturliga och antropogena klimat- och miljöförändringar, jordarter samt grundläggande hydrologi.

Under kursen lär du dig om de naturliga och antropogena klimat- och miljöförändringar som skett under kvartärperioden samt jordarterna och deras bildning, klassificering och förekomst, framförallt i ett nordeuropeiskt perspektiv. Du får också lära dig metoder för rekonstruktion av klimat- och miljöförändringar under kvartärperioden men även grundläggande begrepp inom hydrologin och ger grundläggande kunskaper om hydrologiska processer och huvudkomponenterna i vattnets kretslopp (t.ex. nederbörd, avdunstning, vattenföring, grundvattenflöde och magasinering). Du får även titta på exempel av vattenresursernas betydelse för samhälle och miljö.

En exkursion till Uppland och Dalarna ingår.

Kursen ges av Institutionen för naturgeografi och ingår i Kandidatprogram i biogeovetenskap.

Kursupplägg

Exkursionen medför en kostnad + övriga resekostnader för dig som är student.

Delkurser

Kursen består av följande delar:

  1. Kvartärgeologi och naturliga och antropogena klimatförändringar, 6 hp
  2. Hydrologi, 2,5 hp
  3. Exkursion, 1,5 hp

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, exkursioner, laborationer, seminarier samt övningar.

Examination

Se kursplan.

Examinator

Stefan Wastegård

Delkurserna examineras av delkursansvariga.

Schema

Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

Kurslitteratur

Observera att kurslitteraturen kan ändras upp till två månader före kursstart.

Kontakt

För att dina frågor ska hamna hos rätt person vänd dig till studentexepditionen vid frågor som rör kursinformation, registrering, schema, litteraturlistor och tentamen. Vänd dig till studievägledaren vid frågor som rör tillgodoräknande, antagning, behörighet samt frågor som rör studieplanering.

Studentexpedition (kan svara på frågor om registrering)
Erik Hansson
E-post: erik.hansson@natgeo.su.se

Studievägledare
Elisabeth Sturesson
E-post: elisabeth.sturesson@natgeo.su.se

Kursansvar
Stefan Wastegård
E-post: stefan.wastegard@geo.su.se

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen