Geomorfologiska processer, 7,5 hp

Om kursen

Denna distanskurs ger dig kunskap om geomorfologisk processlära, kartering och tolkning av landskapsutvecklingen. Kursen tar även upp geomorfologiska teorier och konceptuella landskapsutvecklingsmodeller.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen