Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Geomorfologiska processer

Geomorfologi är de processer som verkar på jordytan och de effekter de har på landskapet och samhället.

Kursen behandlar geomorfologisk processlära, kartering och tolkning av landskapsutvecklingen. Genom kursen får du fördjupad kunskap om geomorfologiska teorier och konceptuella landskapsutvecklingsmodeller. Du lär dig att identifiera, beskriva och förklara landformande processer i olika skalor och kunskap om faktorer som påverkar geomorfologiska processer. På kursen får du tolka och redogöra för landskapsutvecklingen i ett område.

Kursen är en valbar kurs inom Kandidatprogram i geovetenskap, distansutbildning men kan läsas som en fristående kurs.

Kursen kommer inte att ges höstterminen 2021.

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Kursen ges enbart som distanskurs. Undervisningen består av webbaserade undervisningstillfällen, samt självständigt projektarbete.

  Kursen ges på engelska.

  Examination

  Se kursplan. 

  Examinator

  Krister Jansson

 • Kontakt

  För att dina frågor ska hamna hos rätt person vänd dig till studentexepditionen vid frågor som rör kursinformation, registrering, schema, litteraturlistor och tentamen. Vänd dig till studievägledaren vid frågor som rör tillgodoräknande, antagning, behörighet samt frågor som rör studieplanering.

  Studentexpedition (kan svara på frågor om registrering)
  Lena Åkerblom
  E-post: lena.akerblom@natgeo.su.se

  Studievägledare (kan ej besvara frågor om registrering)
  Elisabeth Sturesson
  E-post: elisabeth.sturesson@natgeo.su.se