Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Geografi III

Geografi III är kurs som är användbar vid arbete med utredningar och beslutsunderlag för planerings- och utvecklingsfrågor av geografisk karaktär.

Första delen på kursen tar upp geografins idéhistoriska utveckling, olika vetenskapliga filosofier och teorier som påverkat ämnet, samt vetenskapsteoretiska begrepp.

Du får kunskaper om samhällsplaneringens samhälleliga förutsättningar med fokus på lagar, ramverk och aktörer. Du studerar också kopplingar mellan den fysiska planeringen och naturmiljön, med avseende på exempelvis vattenfrågor, geovetenskapliga risker och ekologiskt värdefulla miljöer. En central frågeställning är vad det innebär att planera för en ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar stads-och landsbygdsutveckling i Sverige idag. Den sista delen av kursen utgörs av ett projektarbete som omfattar egen datainsamling, analys och presentation.

Kursen är den sista av de tre första obligatoriska kurserna på Kandidatprogram i geografi men kan även läsas som en fristående kurs. Kursen ges av Institutionen för naturgeografi tillsammans med Kulturgeografiska institutionen.

 • Kursupplägg

  Delkurser

  • Vetenskapsfilosofi, vetenskaplighet och geografisk idéhistoria, 7,5 hp
  • Samhällsplaneringens grunder, 7,5 hp
  • Projektarbete del 1, 7,5 hp
  • Projektarbete del 2, 7,5 hp

  Vetenskapsfilosofi, vetenskaplighet och geografisk idéhistoria
  Kursdelen behandlar geografins idéhistoriska utveckling, olika vetenskapliga filosofier och teorier som påverkat ämnet, samt vetenskapsteoretiska begrepp.

  Samhällsplaneringens grunder
  Kursdelen behandlar samhällsplaneringens fysiska förutsättningar samt planeringens samhälleliga förutsättningar (såsom lagar, ramverk, aktörer) med fokus på de olika geografiska perspektiven. Planeringens förutsättningar behandlas i relation till planeringens praktik. En central frågeställning är vad det innebär att planera för en ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar stads och landsbygdsutveckling i Sverige idag.

  Projektarbete del 1
  Kursdelen omfattar bland annat förberedelse inför och arbete med vetenskaplig uppsats och presentation av uppsats-PM. 

  Projektarbete del 2
  Fortsatt arbete med vetenskaplig uppsats, samt skriftlig och muntlig presentation.

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, övningar, projektarbeten samt fältundervisning.

  Examination

  Se kursplan.

  Examinator

  Annika Dahlberg

  Delkurserna examineras av delkursansvariga.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

 • Kursrapporter

 • Mer information

  GE5024 Geografi IIIL med ämnesdidaktik, 30 hp och GE5026 Geografi IIIL med ämnesdidaktik, 15 hp är motsvarande kurser inom ämneslärarprogrammen som ges av Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH), Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik (HSD) samt Institutionen för språkdidaktik (ISD).

 • Kontakt

  För att dina frågor ska hamna hos rätt person vänd dig till studentexpeditionen vid frågor som rör kursinformation, registrering, schema, litteraturlistor och tentamen. Vänd dig till studievägledaren vid frågor som rör tillgodoräknande, antagning, behörighet samt frågor som rör studieplanering.

  Studentexpedition
  Torbjörn Karlin (vikarie)
  E-post: torbjorn.karlin@natgeo.su.se

  Studievägledare
  Elisabeth Sturesson
  E-post: elisabeth.sturesson@natgeo.su.se

  Kursansvar
  Annika Dahlberg, Institutionen för naturgeografi
  E-post: annika.dahlberg@natgeo.su.se

  Elisabeth Gräslund Berg, Kulturgeografiska institutionen
  E-post: elisabeth.g.berg@humangeo.su.se