Geografi III, 30 hp

Om kursen

Geografi III är användbar för dig som ska arbeta med utredningar och beslutsunderlag för nationella eller internationella planerings- och utvecklingsfrågor av geografisk karaktär. Kursen är den sista av de tre första obligatoriska kurserna på kandidatprogrammet i geografi och innehåller inslag av vetenskapsfilosofi, samhällsplanering, forskningsteori och metodik. Den sista delen av kursen utgörs av ett projektarbete om 15 hp som bygger på egen datainsamling.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen