Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Geografi III

 • 30 hp

Geografi III är kurs som är användbar vid arbete med utredningar och beslutsunderlag för planerings- och utvecklingsfrågor av geografisk karaktär.

För dig som är antagen HT2020

Grattis! Du har blivit antagen till den utbildning du sökt på Stockholms universitet och vi hoppas att du kommer att trivas med dina studier hos oss.

På den här sidan listar vi vad du behöver göra och känna till innan du börjar dina studier.

Följ de instruktioner du fått för att acceptera din plats. 

Mer information på antagning.se

 

Checklista för antagna studenter

 1. Aktivera ditt SU-konto

  Första steget för att kunna registrera dig och få tillgång till universitetets alla IT-tjänster.

 2. Registrera dig på din institution

  Registrering kan ske på olika sätt. Läs noga informationen från din institution nedan.

 3. Ta del av institutionens information

  På den här sidan hittar du det du behöver veta inför starten på din kurs eller ditt program.

Notera

Din plats kan tas tillbaka om du inte registrerar dig och deltar vid eventuellt upprop enligt anvisningarna från institutionen.

Information från institutionen - kurser

Läs mer på institutionens webbplatsUtbildning

Välkomstaktiviteter

Vid terminsstart arrangeras ett antal välkomstaktiviteter för dig som är ny student. En av dessa är Välkomstdagen på Campus Frescati som bjuder på ett seminarium med viktig information och praktiska tips inför din studietid. Välkomstdagen arrangeras för alla nya studenter, oavsett ämne, kurs eller program. För dig som är ny student vid Institutionen för data- och systemvetenskap, DSV, arrangeras en motsvarade välkomstdag på Campus Kista. 

Information som rör din utbildning får du via din kurs-/programgivande institution.

su.se/valkomstaktiviteter


Hitta hit

Stockholms universitet sträcker sig över en stor yta. Läs om vilka campus som finns och var du hittar din institution, alla undervisningslokaler, lunchställen, bibliotek, läsplatser, mm.

Hitta på campus


Läs mer

Ny student

Under utbildningen

Studenthandboken

Kårer och föreningar

Första delen på kursen tar upp geografins idéhistoriska utveckling, olika vetenskapliga filosofier och teorier som påverkat ämnet, samt vetenskapsteoretiska begrepp.

Du får kunskaper om samhällsplaneringens samhälleliga förutsättningar med fokus på lagar, ramverk och aktörer. Du studerar också kopplingar mellan den fysiska planeringen och naturmiljön, med avseende på exempelvis vattenfrågor, geovetenskapliga risker och ekologiskt värdefulla miljöer. En central frågeställning är vad det innebär att planera för en ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar stads-och landsbygdsutveckling i Sverige idag. Den sista delen av kursen utgörs av ett projektarbete som omfattar egen datainsamling, analys och presentation.

Kursen ges av Institutionen för naturgeografi tillsammans med Kulturgeografiska institutionen och är den sista av de tre första obligatoriska kurserna på Kandidatprogram i geografi, 180 hp. Kursen kan även läsas som en fristående kurs.

 • Kursupplägg

  Delkurser

  • Vetenskapsfilosofi, vetenskaplighet och geografisk idéhistoria, 7,5 hp
  • Samhällsplaneringens grunder, 7,5 hp
  • Projektarbete del 1, 7,5 hp
  • Projektarbete del 2, 7,5 hp

  Vetenskapsfilosofi, vetenskaplighet och geografisk idéhistoria
  Kursdelen behandlar geografins idéhistoriska utveckling, olika vetenskapliga filosofier och teorier som påverkat ämnet, samt vetenskapsteoretiska begrepp.

  Samhällsplaneringens grunder
  Kursdelen behandlar samhällsplaneringens fysiska förutsättningar samt planeringens samhälleliga förutsättningar (såsom lagar, ramverk, aktörer) med fokus på de olika geografiska perspektiven. Planeringens förutsättningar behandlas i relation till planeringens praktik. En central frågeställning är vad det innebär att planera för en ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar stads och landsbygdsutveckling i Sverige idag.

  Projektarbete del 1
  Kursdelen omfattar bland annat förberedelse inför och arbete med vetenskaplig uppsats och presentation av uppsats-PM. 

  Projektarbete del 2
  Fortsatt arbete med vetenskaplig uppsats, samt skriftlig och muntlig presentation.

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, övningar, projektarbeten samt fältundervisning.

  Examination

  Se kursplan.

  Examinator

  Annika Dahlberg

  Delkurserna examineras av delkursansvariga.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Mer information

  GE5024 Geografi IIIL med ämnesdidaktik, 30 hp och GE5026 Geografi IIIL med ämnesdidaktik, 15 hp är motsvarande kurser inom ämneslärarprogrammen som ges av Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH), Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik (HSD) samt Institutionen för språkdidaktik (ISD).

 • Kontakt

  För att dina frågor ska hamna hos rätt person vänd dig till studentexepditionen vid frågor som rör kursinformation, registrering, schema, litteraturlistor och tentamen. Vänd dig till studievägledaren vid frågor som rör tillgodoräknande, antagning, behörighet samt frågor som rör studieplanering.

  Studentexpedition
  Karin Persson
  E-post: karin.persson@natgeo.su.se

  Studievägledare
  Elisabeth Sturesson
  E-post: elisabeth.sturesson@natgeo.su.se

  Kursansvar
  Annika Dahlberg, Institutionen för naturgeografi
  E-post: annika.dahlberg@natgeo.su.se

  Peter Kinlund, Kulturgeografiska institutionen
  E-post: peter.kinlund@humangeo.su.se