Geografi III, 15 hp

Om kursen

Kursen innehåller två moment; Vetenskapsfilosofi, vetenskaplighet och geografisk idéhistoria, 7,5 hp som behandlar geografins lärdomshistoriska utveckling och kopplingar till dagens geografisk forskningsfält, och ett moment på 7,5 hp om samhällsplaneringens grunder.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen