Naturgeografi och kvartärgeologi - ämnesfördjupning och vetenskaplig presentationsteknik, 15 hp

Om utbildningen

Kursen behandlar aktuella forskningsfrågor inom naturgeografi och kvartärgeologi samt ämnenas framväxt. Kursen omfattar vetenskapligt skrivande, vetenskapliga illustrationer, muntliga presentationer, posterpresentationer och vetenskaplig analys av forskningstexter. Vidare ingår en egen vald ämnesfördjupning. Aktuell forskning behandlas av verksamma forskare och diskuteras i relation till vetenskaplig litteratur i ämnet. I kursen ingår framställandet av PM och projektbeskrivning inför examensarbetet i geovetenskap.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen