Geovetenskap - ämnesfördjupning, 15 hp

Om kursen

Kursen syftar till att ge insikt om vad som är aktuella frågor inom naturgeografisk och kvartärgeologisk forskning idag. Du får också kunskaper om ämnenas framväxt och idéhistoriska utveckling. Kursen är uppbyggd kring läsning och diskussion av aktuell vetenskaplig litteratur. Kursen behandlar vetenskaplig presentationsteknik och du gör en självständig litteraturstudie som gärna kan vara kopplad till ditt examensarbete på kandidatnivå.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen