Go to this page on our english site

Geovetenskap - ämnesfördjupning

 • 15 hp

Kursen syftar till att ge insikt om vad som är aktuella frågor inom naturgeografisk och kvartärgeologisk forskning idag

Du får också kunskaper om ämnenas framväxt och idéhistoriska utveckling. Kursen är uppbyggd kring läsning och diskussion av aktuell vetenskaplig litteratur. Kursen behandlar vetenskaplig presentationsteknik och du gör en självständig litteraturstudie som gärna kan vara kopplad till ditt examensarbete på kandidatnivå.

Kursen ges av Institutionen för naturgeografi och är en obligatorisk kurs inom Kandidatprogram i geovetenskap, distansutbildning, 180 hp men kan läsas som en fristående kurs.

 • Kursupplägg

  Kursen ges helt på distans via Moodle.

  Delkurser

  Kursen består av följande moment:

  1. Vetenskapsteori och ämnets idéhistoriska utveckling, 3 hp 
  2. Ämnesfördjupning, 6 hp 
  3. Vetenskaplig presentationsteknik och projektplanering, 6 hp

  Undervisning

  Kursen ges enbart som distanskurs och undervisningen består av webbaserade undervisningstillfällen, samt självständigt projektarbete.

  Kursen ges på engelska.

  Examination

  Se kursplan. 

  Examinator

  Krister Jansson

 • Kontakt

  För att dina frågor ska hamna hos rätt person vänd dig till studentexepditionen vid frågor som rör kursinformation, registrering, schema, litteraturlistor och tentamen. Vänd dig till studievägledaren vid frågor som rör tillgodoräknande, antagning, behörighet samt frågor som rör studieplanering.

  Studentexpedition (kan svara på frågor om registrering)
  Lena Åkerblom
  E-post: lena.akerblom@natgeo.su.se

  Studievägledare (kan ej besvara frågor om registrering)
  Elisabeth Sturesson
  E-post: elisabeth.sturesson@natgeo.su.se

  Kursansvar (kan ej besvara frågor om registrering)
  Krister Jansson
  E-post: krister.jansson@natgeo.su.se

Vet du vad du vill läsa?

Sök kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen