Geografi IIIL med ämnesdidaktik, 15 hp

Om kursen

Geografi IIIL med ämnesdidaktik utgör tredje geografiterminen inom ämneslärarprogrammet. Geografins lärdomshistoria och dagens geografiska forskningsfält med olika forskningsområden, teorier, källmaterial och metoder diskuteras. Ämnesdidaktiken behandlar och analyserar geografiämnets olika moment och transformerar geografikunskaper från universitetsämne till skolämne. Vidare behandlas hur planering och genomförande av undervisning kan organiseras så att goda betingelser för lärande skapas.

Kursen består av följande moment:

Vetenskapsfilosofi, vetenskaplighet och geografisk idéhistoria, 7,5 hp

Samhällsplaneringens grunder, 4,5 hp

Ämnesdidaktik, 3 hp

I kursen ingår ett moment om ämnesdidaktik som ges av HSD. Kursen ingår i lärarutbildningen för geografilärare för årskurs 7-9 och gymnasiet i samarbete med HSD, ISD och GIH.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen