Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Geografi IIIL med ämnesdidaktik

Geografi IIIL med ämnesdidaktik utgör tredje geografiterminen inom ämneslärarprogrammet.

Geografins lärdomshistoria och dagens geografiska forskningsfält med olika forskningsområden, teorier, källmaterial och metoder diskuteras. Ämnesdidaktiken behandlar och analyserar geografiämnets olika moment och transformerar geografikunskaper från universitetsämne till skolämne. Vidare behandlas hur planering och genomförande av undervisning kan organiseras så att goda betingelser för lärande skapas. 

Du får kunskaper om samhällsplaneringens samhälleliga förutsättningar med fokus på lagar, ramverk och aktörer. Du studerar också kopplingar mellan den fysiska planeringen och naturmiljön, med avseende på exempelvis vattenfrågor, geovetenskapliga risker och ekologiskt värdefulla miljöer. En central frågeställning är vad det innebär att planera för en ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar stads-och landsbygdsutveckling i Sverige idag.

Kursen ingår i Ämneslärarprogrammet för gymnasiet och ges enbart som en programkurs. Kursen ges av Institutionen av naturgeografi tillsammans med Kulturgeografiska institutionen och Institutionen för ämnesdidaktik.

 • Kursupplägg

  Delkurser

  • Vetenskapsfilosofi, vetenskaplighet och geografisk idéhistoria, 7,5 hp
  • Samhällsplaneringens grunder, 4,5 hp
  • Ämnesdidaktik, 3 hp

  Delkursen Ämnesdidaktik ges av Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik HSD.

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, övningar och projektarbeten.

  Examination

  Se kursplan.

  Examinator

  Annika Dahlberg

  Delkurserna examineras av delkursansvariga.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

 • Kursrapporter

 • Mer information

  Du läser kursen GE5026 Geografi IIIL med ämnesdidaktik, 15 hp tillsammans med GE6017 Geografi, självständigt arbete inom ämneslärarprogrammet, 15 hp under samma termin. Kursen ingår i lärarutbildningen för geografilärare för årskurs 7-9 och gymnasiet i samarbete med HSD, ISD och GIH.

 • Kontakt

  För att dina frågor ska hamna hos rätt person vänd dig till studentexpeditionen vid frågor som rör kursinformation, registrering, schema, litteraturlistor och tentamen. Vänd dig till studievägledaren vid frågor som rör tillgodoräknande, antagning, behörighet samt frågor som rör studieplanering.

  Studentexpedition och koordinator för lärarutbildningen
  Torbjörn Karlin (vikarie)
  E-post: lararutbildning@natgeo.su.se

  Studievägledare
  Elisabeth Sturesson
  E-post: elisabeth.sturesson@natgeo.su.se

  Kursansvar
  Annika Dahlberg, Institutionen för naturgeografi
  E-post: annika.dahlberg@natgeo.su.se

  Elisabeth Gräslund Berg, Kulturgeografiska institutionen