Geografisk fältkurs, 15 hp

Är du nyfiken på en geografisk fältkurs där du kan använda dig av dina geografiska kunskaper i verkligheten? Vill du resa till Georgien, ett land där Europa möter Asien? Georgien är ett land i snabb politisk, ekonomisk och social förändring, med en palett av olika geografiska miljöer inom en begränsad yta – från glaciärer på 5000 meters höjd till halvöken, från täta skogar till vin- och citrusodlingar, från futuristiska stadsmiljöer till tusenåriga grottbosättningar. Och mycket mer…

Många intressanta frågor väcks som du får analysera med hjälp av dina förvärvade geografiska kunskaper och färdigheter. Utöver kännedom om regionen Kaukasien får du under kursen övning i att planera, genomföra och presentera ett vetenskapligt arbete.

Själva exkursionen då du är i fält är en central del av kursen och omfattar cirka tre veckor från första delen av april 2020.

Fältresan innebär en kostnad för dig som student.

Kursen kan komma att ges på engelska.

Inom kort kommer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen