Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Fältmetoder i naturgeografi och kvartärgeologi

 • 7,5 hp

Kursen är en introduktion till vanliga fältmetoder inom geovetenskapen och ger en introduktion till marklära.

Kursen ger en praktisk fördjupning i marklära, kvartärgeologi, hydrologi, geomorfologi och landskapsekologi och grundläggande kunskaper inom naturgeografiska och kvartärgeologiska fältmetoder och ger övning i deras genomförande. Fältmetoder och verktyg som introduceras kan till exempel vara georadar, totalstation, dGPS, analys av jordarter och jordmåner samt dendrokronologisk provtagning.

Kursen ges av Institutionen för naturgeografi ingår i Kandidatprogram i geovetenskap, 180 hp men kan även läsas som fristående kursen.

Observera att kursen kan ej ingå i examen tillsammans med kurserna Tellus II - Naturgeografi (GE4023) och Tellus III - Naturgeografi (GE4024) eller motsvarande.

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, fältarbete, seminarier och övningar.

  Examination

  Se kursplan.

  Examinator

  Peter Jansson

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kontakt

  För att dina frågor ska hamna hos rätt person vänd dig till studentexepditionen vid frågor som rör kursinformation, registrering, schema, litteraturlistor och tentamen. Vänd dig till studievägledaren vid frågor som rör tillgodoräknande, antagning, behörighet samt frågor som rör studieplanering.

  Studentexpedition
  Erik Hansson
  E-post: erik.hansson@natgeo.su.se

  Studievägledare
  Elisabeth Sturesson
  E-post: elisabeth.sturesson@natgeo.su.se

  Kursansvar
  Peter Jansson
  E-post: peter.jansson@natgeo.su.se