Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Klimat och samhälle

Hur klimatets variationer och förändringar påverkar samhället och miljön från både ett nationellt och globalt perspektiv?

Du studerar hur klimatets variationer och förändringar påverkar samhället och miljön från både ett nationellt och globalt perspektiv och hur samhället hanterar förväntade framtida klimatförändringar med fokus på naturresurser både nationellt och internationellt. Kursen behandlar hypoteser och teorier om klimatets styrmekanismer, variationer och återkopplingsmekanismer, naturliga klimatarkiv och hur människan påverkar klimatet.

Kursen är en valfri kurs inom Kandidatprogram i geovetenskap, 180 hp eller en valbar kurs inom Kandiatprogram i geografi, 180 hp. Kursen kan också läsas som en fristående kurs.

 • Kursupplägg

  Delkurser

  • Klimatförändringar på olika tidsskalor, 10 hp
  • Klimatförändringars effekter på naturresurser och samhälle, 5 hp 

  Klimatförändringar på olika tidsskalor 
  Kursdelen tar upp hypoteser och teorier för klimatets naturliga styrmekanismer, variationer och återkopplingsmekanismer, från tektoniska till nutida tidsskalor, samt om antropogen klimatpåverkan. Du får grundläggande kunskap om instrumentella klimatdata, naturliga klimatarkiv och om klimatmodeller.

  Klimatförändringars effekter på naturresurser och samhälle
  Kursdelen behandlar scenarier för framtida klimatförändringar samt möjliga konsekvenser för naturresurser och samhälle av pågående och förväntade framtida klimatförändringar i lokalt, regionalt och globalt perspektiv.

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, övningar, projektarbeten och fältarbeten.

  Examination

  Se kursplan.

  Examinator

  Anders Moberg

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kontakt

  För att dina frågor ska hamna hos rätt person vänd dig till studentexepditionen vid frågor som rör kursinformation, registrering, schema, litteraturlistor och tentamen. Vänd dig till studievägledaren vid frågor som rör tillgodoräknande, antagning, behörighet samt frågor som rör studieplanering.

  Studentexpedition (kan svara på frågor om registrering)
  Kerstin Hörnby
  E-post: kerstin.hornby@natgeo.su.se

  Studievägledare
  Elisabeth Sturesson
  E-post: elisabeth.sturesson@natgeo.su.se

  Kursansvar
  Anders Moberg
  E-post: anders.moberg@natgeo.su.se