Landskapsanalys och marklära, 15 hp

Kursen i landskapsanalys och markära behandlar jordmåner och markens interaktion med landformer och vegetation, digitala och fältbaserade metoder för landskapsanalys samt digital visualisering och kartografi.

Kursen ges av Institutionen för naturgeografi och ingår i Kandidatprogram i biogeovetenskap.

Landskapsanalys och marklära
Landskapsanalys, Uppsala med jordbrukslandskap. Foto Sara Cousins.

Kursupplägg

Hösten 2020. Kursen ges på helfart 17/9 till 22/12 med ett uppehåll för kursen Geografiska informationssystem (GIS), 7,5 hp 1/10-2/11.

Delkurser

Kursen består av följande delar:
1. Mark, landformer och vegetation, 5 hp
2. Digital visualisering och kartografi, 4 hp 
3. Landskapsanalys - projekt, 6 hp

Mark, landformer och vegetation
Här läggs tonvikten på markens egenskaper och sambanden mellan markförhållanden och vegetation. Här ingår marklära med tyngdpunkt på jordmånsutveckling, klassificering, geografisk jordmånsfördelning och edafologi (relationen till växtvärlden). Vidare ingår en översiktlig genomgång av system för kartering av vegetation och hur denna tolkas i infraröda flygbilder

Digital visualisering och kartografi
Denna kursdel fokuserar på kartografi med digital kartframställning.

Landskapsanalys - projekt
Denna kursdel består av digital bearbetning och problembaserad analys av rumsliga data.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, övningar, projektarbeten samt exkursioner.

Examination

Se kursplan.

Examinator

Helle Skånes

Delkurserna examineras av delkursansvariga.

Schema

Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

Kontakt

För att dina frågor ska hamna hos rätt person vänd dig till studentexepditionen vid frågor som rör kursinformation, registrering, schema, litteraturlistor och tentamen. Vänd dig till studievägledaren vid frågor som rör tillgodoräknande, antagning, behörighet samt frågor som rör studieplanering.

Studentexpedition (kan svara på frågor om registrering)
Erik Hansson
E-post: erik.hansson@natgeo.su.se

Studievägledare
Elisabeth Sturesson
E-post: elisabeth.sturesson@natgeo.su.se

Kursansvar
Helle Skånes
E-post: helle.skanes@natgeo.su.se

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen