Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Landskapsanalys och marklära

Kursen i landskapsanalys och markära behandlar jordmåner och markens interaktion med landformer och vegetation, digitala och fältbaserade metoder för landskapsanalys samt digital visualisering och kartografi.

Kursen är en obligatorisk kurs inom Kandidatprogram i biogeovetenskap.

Landskapsanalys och marklära
Landskapsanalys, Uppsala med jordbrukslandskap. Foto Sara Cousins.
 • Kursupplägg

  Hösten 2021: Kursen ges på helfart från den 16/9 till den 17/12 med ett uppehåll för kursen Geografiska informationssystem (GIS), 7,5 hp 30/9-29/10.

  Delkurser

  • Mark, landformer och vegetation, 5 hp
  • Digital visualisering och kartografi, 4 hp 
  • Landskapsanalys - projekt, 6 hp

  Mark, landformer och vegetation
  Här läggs tonvikten på markens egenskaper och sambanden mellan markförhållanden och vegetation. Här ingår marklära med tyngdpunkt på jordmånsutveckling, klassificering, geografisk jordmånsfördelning och edafologi (relationen till växtvärlden). Vidare ingår en översiktlig genomgång av system för kartering av vegetation och hur denna tolkas i infraröda flygbilder

  Digital visualisering och kartografi
  Denna kursdel fokuserar på kartografi med digital kartframställning.

  Landskapsanalys - projekt
  Denna kursdel består av digital bearbetning och problembaserad analys av rumsliga data.

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, övningar, projektarbeten samt exkursioner.

  Examination

  Se kursplan.

  Examinator

  Helle Skånes

  Delkurserna examineras av delkursansvariga.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kontakt

  För att dina frågor ska hamna hos rätt person vänd dig till studentexepditionen vid frågor som rör kursinformation, registrering, schema, litteraturlistor och tentamen. Vänd dig till studievägledaren vid frågor som rör tillgodoräknande, antagning, behörighet samt frågor som rör studieplanering.

  Studentexpedition
  Erik Hansson
  E-post: erik.hansson@natgeo.su.se

  Studievägledare
  Elisabeth Sturesson
  E-post: elisabeth.sturesson@natgeo.su.se

  Kursansvar
  Helle Skånes
  E-post: helle.skanes@natgeo.su.se