Naturgeografi, examensarbete, 15 hp

Om utbildningen

Kursen består av ett självständigt utfört projektarbete. Kursen ger kunskap i att planlägga ett projekt och att tillämpa relevanta metoder. Du lär dig att samla in, bearbeta, kritiskt tolka och redovisa insamlat datamaterial. Arbetet redovisas i form av en vetenskaplig uppsats och en muntlig redogörelse. I kursen ingår även ett obligatoriskt moment om vetenskaplighet: Vetenskaplighet 1,5 hp.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen