Tillämpad modellering för miljöanalys, 15 hp

Om kursen

Miljöfrågor är komplexa. En systemsyn krävs för att förstå dagens multidisciplinära miljöproblem liksom för att identifiera möjliga långsiktiga lösningar och alternativ. Kursen grundas inom systemvetenskapliga teorier (systemanalys och systemdynamik) och behandlar problemlösning med hjälp av konceptuell- och kvantitativmodellering, och scenarioteknik med inriktning mot naturresursuppföljning, antropogen miljöpåverkan och hållbarhet. Kursen innehåller både teoretiska och praktiska moment.

Kursen är en obligatorisk kurs i Masterprogram i miljövård och fysisk planering, men kursen kan också läsas som en fristående kurs.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen