Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Tillämpad modellering för miljöanalys

Miljöfrågor är komplexa. En systemsyn krävs för att förstå dagens multidisciplinära miljöproblem liksom för att identifiera möjliga långsiktiga lösningar och alternativ.

Kursen grundas inom systemvetenskapliga teorier (systemanalys och systemdynamik) och behandlar problemlösning med hjälp av konceptuell- och kvantitativmodellering, och scenarioteknik med inriktning mot naturresursuppföljning, antropogen miljöpåverkan och hållbarhet.

Kursen ingår i Masterprogram i miljövård och fysisk planering. Kursen kan också läsas som en fristående kurs.

 • Kursupplägg

  Kursen innehåller både teoretiska och praktiska moment.

  Delkurser

  • Teori för miljösystemtänkande och modellering, 7,5 hp
  • Praktisk systemanalys och systemdynamik, 7,5 hp

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, övningar och projektarbeten.

  Förväntade studieresultat

  Efter att ha genomgått kursen förväntas studenten kunna:

  • tillämpa systemteoretiska metoder för att genomföra diagnostiska och prognostiska analyser av varierande miljöproblem, inklusive identifikation av subsystem, processer, fördröjningar, och icke-linjära beteenden
  • tillämpa konceptuell modellering på praktiska exempel
  • använda datorbaserad aggregerad modellering
  • redogöra för och tillämpa scenariometodik, samt analysera och värdera utgångspunkter och resultat
  • på ett vetenskapligt sätt analysera data, osäkerhet, information och värderingar vid riskbedömning.

  Examination

  Se kursplan.

  Examinator

  Salim Belyazid

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

 • Kursrapporter

  Kursrapport finns på den engelska kurssidan. 

 • Kontakt

  För att dina frågor ska hamna hos rätt person vänd dig till studentexpeditionen vid frågor som rör kursinformation, registrering, schema, litteraturlistor och tentamen. Vänd dig till studievägledaren vid frågor som rör tillgodoräknande, antagning, behörighet samt frågor som rör studieplanering.

  Studentexpedition
  Erik Hansson
  E-post: erik.hansson@natgeo.su.se

  Studievägledare
  Maria Damberg
  E-post: maria.damberg@natgeo.su.se

  Kursansvar
  Salim Belyazid
  E-post: salim.belyazid@natgeo.su.se