Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Tillämpad modellering för miljöanalys

 • 15 hp

Miljöfrågor är komplexa. En systemsyn krävs för att förstå dagens multidisciplinära miljöproblem liksom för att identifiera möjliga långsiktiga lösningar och alternativ.

För dig som är antagen HT2020

Grattis! Du har blivit antagen till den utbildning du sökt på Stockholms universitet och vi hoppas att du kommer att trivas med dina studier hos oss.

På den här sidan listar vi vad du behöver göra och känna till innan du börjar dina studier.

Följ de instruktioner du fått för att acceptera din plats. 

Mer information på antagning.se

 

Checklista för antagna studenter

 1. Aktivera ditt SU-konto

  Första steget för att kunna registrera dig och få tillgång till universitetets alla IT-tjänster.

 2. Registrera dig på din institution

  Registrering kan ske på olika sätt. Läs noga informationen från din institution nedan.

 3. Ta del av institutionens information

  På den här sidan hittar du det du behöver veta inför starten på din kurs eller ditt program.

Notera

Din plats kan tas tillbaka om du inte registrerar dig och deltar vid eventuellt upprop enligt anvisningarna från institutionen.

Information från institutionen - kurser

Läs mer på institutionens webbplatsUtbildning

Välkomstaktiviteter

Vid terminsstart arrangeras ett antal välkomstaktiviteter för dig som är ny student. En av dessa är Välkomstdagen på Campus Frescati som bjuder på ett seminarium med viktig information och praktiska tips inför din studietid. Välkomstdagen arrangeras för alla nya studenter, oavsett ämne, kurs eller program. För dig som är ny student vid Institutionen för data- och systemvetenskap, DSV, arrangeras en motsvarade välkomstdag på Campus Kista. 

Information som rör din utbildning får du via din kurs-/programgivande institution.

su.se/valkomstaktiviteter


Hitta hit

Stockholms universitet sträcker sig över en stor yta. Läs om vilka campus som finns och var du hittar din institution, alla undervisningslokaler, lunchställen, bibliotek, läsplatser, mm.

Hitta på campus


Läs mer

Ny student

Under utbildningen

Studenthandboken

Kårer och föreningar

Kursen grundas inom systemvetenskapliga teorier (systemanalys och systemdynamik) och behandlar problemlösning med hjälp av konceptuell- och kvantitativmodellering, och scenarioteknik med inriktning mot naturresursuppföljning, antropogen miljöpåverkan och hållbarhet.

Kursen ges av Institutionen för naturgeografi och ingår i Masterprogram i miljövård och fysisk planering. Kursen kan också läsas som en fristående kurs.

 • Kursupplägg

  Kursen innehåller både teoretiska och praktiska moment.

  Delkurser

  1. Teori för miljösystemtänkande och modellering, 7,5 hp
  2. Praktisk systemanalys och systemdynamik, 7,5 hp

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, övningar och projektarbeten.

  Förväntade studieresultat

  Efter att ha genomgått kursen förväntas studenten kunna:

  • tillämpa systemteoretiska metoder för att genomföra diagnostiska och prognostiska analyser av varierande miljöproblem, inklusive identifikation av subsystem, processer, fördröjningar, och icke-linjära beteenden
  • tillämpa konceptuell modellering på praktiska exempel
  • använda datorbaserad aggregerad modellering
  • redogöra för och tillämpa scenariometodik, samt analysera och värdera utgångspunkter och resultat
  • på ett vetenskapligt sätt analysera data, osäkerhet, information och värderingar vid riskbedömning.

  Examination

  Se kursplan.

  Examinator

  Salim Belyazid

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kontakt

  För att dina frågor ska hamna hos rätt person vänd dig till studentexepditionen vid frågor som rör kursinformation, registrering, schema, litteraturlistor och tentamen. Vänd dig till studievägledaren vid frågor som rör tillgodoräknande, antagning, behörighet samt frågor som rör studieplanering.

  Studentexpedition
  Erik Hansson
  E-post: erik.hansson@natgeo.su.se

  Studievägledare
  Maria Damberg
  E-post: maria.damberg@natgeo.su.se

  Kursansvar
  Salim Belyazid
  E-post: salim.belyazid@natgeo.su.se