Ekohydrologi i ett medelhavsperspektiv, 7,5 hp

Om kursen

Kursen baseras på teori och fältbaserade experiment som är relevanta för ekohydrologi. Centrala ekohydrologiska begrepp samt dess relevans kommer att behandlas genom att använda Navarino Environmental Observatory (NEO) som exempel. Målet med kursen är att överbrygga ekohydrologisk teori och praktisk tillämpning genom att placera NEO i ett ekohydrologiskt ramverk och att testa fältbaserade experiment för att bekräfta denna position.

Studenter inom Masterprogrammet hydrologi, hydrologi och vattenresurser har förtur till platser på kursen. Övriga studenter antas i mån av plats.

Kursen Vattenresursers sårbarhet och resiliens - lokalt till globalt, 15 hp (GE7025) kan räknas som motsvarande Hydrologi och hydrogeologi, 15 hp (GE5022).

St 2019: Kursen ges 10/6-5/7, heltid, dagtid med en fältresa till Navarino Environmental Observatory, Grekland 15-22/6.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen