Permafrost - påverkan på ekosystem och hydrologi, 7,5 hp

Om utbildningen

Kursen behandlar permafrost ur ett processperspektiv, samt dess variation i tid och rum. Den behandlar specifikt permafrost och markprocesser och deras inverkan på ekosystem, hydrologi och den globala kolcykeln. Dessutom behandlas permafrost-hydrologisk modellering, och aktuell forskning om permafrost.

Kursen är en valbar kurs inom Masterprogram i naturgeografi och kvartärgeologi, men kan sökas som fristående kurs.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen