Permafrost - påverkan på ekosystem och hydrologi, 7,5 hp

Kursen behandlar permafrost ur ett processperspektiv, samt dess variation i tid och rum. Den behandlar specifikt permafrost och markprocesser och deras inverkan på ekosystem, hydrologi och den globala kolcykeln. Dessutom behandlas permafrost-hydrologisk modellering, och aktuell forskning om permafrost.

Kursen är en valbar kurs inom Masterprogram i naturgeografi och kvartärgeologi, men kan sökas som fristående kurs.

Inom kort kommer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen