Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Grön infrastruktur och areella näringar

Nuvarande markanvändning är utsatt för flera olika förändringsdrivkrafter som ökad urbanisering, mekanisering i jord- och skogsbruk liksom från pågående klimatförändringar och kommer i framtiden att förändras avsevärt. Jord- och skogsbruket är i ökande utsträckning utsatt för krav på – utöver ökad effektivisering och diversifiering av produktionen – hänsyn till natur-, och kulturvård, landskapsbild, avsättning av grönytor för hälsa och rekreation liksom för energiproduktion inom arealplaneringen.

Kursen ger dig kunskaper om krav för och konflikter mellan olika typer av markanvändning och aktuell planeringsdebatt.

Rent vatten från vattendrag i Pyrenéerna, ett exempel på grön infrastruktur. Foto Håkan Berg.
Rent vatten från vattendrag i Pyrenéerna, ett exempel på grön infrastruktur. Foto Håkan Berg.
 • Kursupplägg

  Delkurser

  1. Teori, 10 hp
  2. Exkursion, 2 hp
  3. Projektarbete, 3 hp

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, övningar, exkursion samt projektarbeten.

  Examination

  Se kursplan. 

  Examinator

  Håkan Berg

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kontakt

  För att dina frågor ska hamna hos rätt person vänd dig till studentexepditionen vid frågor som rör kursinformation, registrering, schema, litteraturlistor och tentamen. Vänd dig till studievägledaren vid frågor som rör tillgodoräknande, antagning, behörighet samt frågor som rör studieplanering.

  Studentexpedition
  Erik Hansson
  E-post: erik.hansson@natgeo.su.se

  Studievägledare
  Maria Damberg
  E-post: maria.damberg@natgeo.su.se

  Kursansvar
  Håkan Berg
  E-post: hakan.berg@natgeo.su.se