Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Klimatmodellsimuleringar

 • 7,5 hp

Hur fungerar klimatmodeller och hur används de i simuleringar för att förstå klimatförändringar till följd av mänsklig aktivitet och naturlig variation?

Kursen behandlar teoretisk kunskap om klimatmodeller och hur de används i simuleringar för att förstå klimatförändringar till följd av mänsklig aktivitet och naturlig variation. Fördjupad kunskap om klimatdrivande processer under olika klimatförhållanden, från dåtid, nutid och framtid, samt simulerad respons på sådana processer.

Kursen ges som valbar kurs inom Masterprogram i polara landskap och kvartära klimat, 120 hp. Du kan också läsa kursen som fristående kurs.  

Exempel på klimatmodellsimulering
Proxy data show that 6000 years before present day, Sahara was green, what was climate during “Green Sahara” period? We can do an experiment with climate model by replacing the Sahara dearest with a vegetated Sahara. The pictures above show that mot only Sahara would be warmer, but also the Arctic region became warmer (left picture)? Why? This is because warming of Sahara led to chang of temperature gradient between Arctic and lower latitudes, led to a positive NAO-like circulation pattern (right picture), thus bring more warm air from lower latitudes to high latitudes.
 • Kursupplägg

  I kursen ingår praktisk övning i rumslig och temporal analys av utdata från klimatmodellsimuleringar.

  Delkurser

  1. Klimatmodeller, utformning av experiment och dataanalys, 3 hp
  2. Projekt, 4,5 hp

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, övningar och projektarbeten.

  Examination

  Se kursplan.

  Examinator

  Qiong Zhang

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Goosse H., P.Y. Barriat, W. Lefebvre, M.F. Loutre och V. Zunz, (2008-2010). Introduction to climate dynamics and climate modeling

  Finns tillgänglig online: http://www.climate.be/textbook

 • Kontakt

  För att dina frågor ska hamna hos rätt person vänd dig till studentexepditionen vid frågor som rör kursinformation, registrering, schema, litteraturlistor och tentamen. Vänd dig till studievägledaren vid frågor som rör tillgodoräknande, antagning, behörighet samt frågor som rör studieplanering.

  Studentexpedition
  Kerstin Hörnby
  E-post: kerstin.hornby@natgeo.su.se

  Studievägledare
  Maria Damberg
  E-post: maria.damberg@natgeo.su.se

  Kursansvar
  Qiong Zhang
  E-post: qiong.zhang@natgeo.su.se