Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Geografisk analys och visualisering i GIS

 • 15 hp

Kursen behandlar rumslig analys, databasdesign, modellering och visualisering i GIS.

För geovetare eller geografer är det viktigt att kunna genomföra och värdera insamling av data från kartor, upprätta geografiska databaser, använda digitala data från myndigheter och andra datakällor. Det är likaså viktigt att kunna sätta in mätserier i sitt sammanhang för analyser, sammanställningar och presentationer med hjälp av geografisk IT. Kursen avser att ge färdighet i att genomföra ett GIS-orienterat projekt i ett avrinningsområde eller en kommun.

Kursen ingår i Masterprogram i geomatik med fjärranalys och GIS men kursen kan även läsas som fristående kurs.

 • Kursupplägg

  Delkurser

  1. Teori och fallstudier, 7 hp
  2. Projekt, 8 hp

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, gruppundervisning, seminarier, övningar och projektarbete.

  Examination

  Se kursplan. 

  Examinator

  Gustaf Hugelius

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kontakt

  För att dina frågor ska hamna hos rätt person vänd dig till studentexepditionen vid frågor som rör kursinformation, registrering, schema, litteraturlistor och tentamen. Vänd dig till studievägledaren vid frågor som rör tillgodoräknande, antagning, behörighet samt frågor som rör studieplanering.

  Studentexpedition
  Kerstin Hörnby
  E-post: kerstin.hornby@natgeo.su.se

  Studievägledare
  Maria Damberg
  E-post: maria.damberg@natgeo.su.se

  Kursansvar
  Gustaf Hugelius
  E-post: gustaf.hugelius@natgeo.su.se