Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Geografisk analys och visualisering i GIS

 • 15 hp

Kursen behandlar rumslig analys, databasdesign, modellering och visualisering i GIS.

För dig som är antagen HT2020

Grattis! Du har blivit antagen till den utbildning du sökt på Stockholms universitet och vi hoppas att du kommer att trivas med dina studier hos oss.

På den här sidan listar vi vad du behöver göra och känna till innan du börjar dina studier.

Följ de instruktioner du fått för att acceptera din plats. 

Mer information på antagning.se

 

Checklista för antagna studenter

 1. Aktivera ditt SU-konto

  Första steget för att kunna registrera dig och få tillgång till universitetets alla IT-tjänster.

 2. Registrera dig på din institution

  Registrering kan ske på olika sätt. Läs noga informationen från din institution nedan.

 3. Ta del av institutionens information

  På den här sidan hittar du det du behöver veta inför starten på din kurs eller ditt program.

Notera

Din plats kan tas tillbaka om du inte registrerar dig och deltar vid eventuellt upprop enligt anvisningarna från institutionen.

Information från institutionen - kurser

Läs mer på institutionens webbplatsUtbildning

Välkomstaktiviteter

Vid terminsstart arrangeras ett antal välkomstaktiviteter för dig som är ny student. En av dessa är Välkomstdagen på Campus Frescati som bjuder på ett seminarium med viktig information och praktiska tips inför din studietid. Välkomstdagen arrangeras för alla nya studenter, oavsett ämne, kurs eller program. För dig som är ny student vid Institutionen för data- och systemvetenskap, DSV, arrangeras en motsvarade välkomstdag på Campus Kista. 

Information som rör din utbildning får du via din kurs-/programgivande institution.

su.se/valkomstaktiviteter


Hitta hit

Stockholms universitet sträcker sig över en stor yta. Läs om vilka campus som finns och var du hittar din institution, alla undervisningslokaler, lunchställen, bibliotek, läsplatser, mm.

Hitta på campus


Läs mer

Ny student

Under utbildningen

Studenthandboken

Kårer och föreningar

För geovetare eller geografer är det viktigt att kunna genomföra och värdera insamling av data från kartor, upprätta geografiska databaser, använda digitala data från myndigheter och andra datakällor. Det är likaså viktigt att kunna sätta in mätserier i sitt sammanhang för analyser, sammanställningar och presentationer med hjälp av geografisk IT. Under kursen få du samarbete för att analysera och presentera digital geodata inom olika forskningsaktuella frågor.

Kursen avser att ge dig färdighet i att genomföra ett GIS-orienterat projekt i ett avrinningsområde eller en kommun.

Kursen ingår i Masterprogram i geomatik med fjärranalys och GIS men kursen kan även läsas som fristående kurs.

 • Kursupplägg

  Delkurser

  • Teori och fallstudier, 7 hp
  • Projekt, 8 hp

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, gruppundervisning, seminarier, övningar och projektarbete.

  Förväntade studieresultat

  Efter att ha genomgått kursen förväntas studenten kunna:

  • genomföra och värdera insamling av geografiska data från kartor samt etablerade databaser för vidare bearbetning i GIS

  • upprätta databaser för GIS

  • formulera samt motivera hur insamling av geografiska data (t.ex. med hjälp av fjärranalys eller fältmätningar) skall utföras, bearbetas, transformeras och värderas för att slutligen analyseras och användas i GIS

  • förklara hur modellering i GIS kan användas i statlig och privat verksamhet samt för forskningsändamål och argumentera för vilka modellansatser som kan vara lämpliga

  • formulera samt genomföra geografiska frågeställningar med hjälp av rumsliga analyser i GIS

  • visualisera resultat och analyser gjorda i GIS genom datorstödd kartografi

  • skriftligt samt muntligt redovisa resultat och analyser gjorda i GIS.

  Examination

  Se kursplan. 

  Examinator

  Gustaf Hugelius

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kontakt

  För att dina frågor ska hamna hos rätt person vänd dig till studentexepditionen vid frågor som rör kursinformation, registrering, schema, litteraturlistor och tentamen. Vänd dig till studievägledaren vid frågor som rör tillgodoräknande, antagning, behörighet samt frågor som rör studieplanering.

  Studentexpedition
  Kerstin Hörnby
  E-post: kerstin.hornby@natgeo.su.se

  Studievägledare
  Maria Damberg
  E-post: maria.damberg@natgeo.su.se

  Kursansvar
  Gustaf Hugelius
  E-post: gustaf.hugelius@natgeo.su.se