Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Ekohydrologi i ett medelhavsperspektiv

  • 7,5 hp

Vill du läsa en sommarkurs i ekohydrologi med en fältresa till forskningsstationen Navarino Environmental Observatory (NEO) i Grekland?

Genom kursen får du lära dig om Ekohydrologi som innefattar mätning av förändringar i landskapets vattenflöden, vattenburna ämnes- och föroreningsflöden, interaktioner mellan hydrologiska system och ekosystem och risker för miljö, ekosystem och ekosystemtjänster.

Kursen är en sommarkurs med en fältresa till forskningsstationen Navarino Environmental Observatory (NEO) i Grekland och behandlar teori och fältbaserade experiment för ekohydrologi. Centrala ekohydrologiska begrepp samt dess relevans behandlas genom att använda NEO i Grekland som exempel. Målet med kursen är att överbrygga ekohydrologisk teori och praktisk tillämpning genom att placera NEO i ett ekohydrologiskt ramverk och att testa fältbaserade experiment för att bekräfta denna position.

Kursen är lämplig som en valfri kurs inom Masterprogram i hydrologi, hydrogeologi och vattenresurser och kursen ges som en fristående kurs.

Kursen ges av Institutionen för naturgeografi i sambarbete med Navarino Environmental Observatory (NEO).

Gialova lagoon.
The Gialova lagoon is one of the most important wetlands in Europe, with hundreds of migratory birds. Photo Stefano Manzoni.
  • Kursupplägg

    Kursen ges 8/6-10/7, heltid, dagtid med en fältresa till Navarino Environmental Observatory, Grekland (ca 1 vecka).

    Fältresan innebär en kostnad för dig som student.

    Delkurser

    Kursen består av följande delar:
    1. Teori, 3 hp 
    2. Projektarbete, 4,5 hp

    Undervisning

    Undervisningen består av seminarier, exkursion, fältbaserade experiment och projektarbete.

    Examinator

    Stefano Manzoni

  • Schema

    Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
  • Kontakt

    För att dina frågor ska hamna hos rätt person vänd dig till studentexepditionen vid frågor som rör kursinformation, registrering, schema, litteraturlistor och tentamen. Vänd dig till studievägledaren vid frågor som rör tillgodoräknande, antagning, behörighet samt frågor som rör studieplanering.

    Studentexpedition
    Kerstin Hörnby
    E-post: kerstin.hornby@natgeo.su.se

    Studievägledare
    Maria Damberg
    E-post: maria.damberg@natgeo.su.se

    Kursansvar
    Stefano Manzoni
    E-post: stefano.manzoni@natgeo.su.se