Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Geografisk analys och visualisering i GIS

Genom geografiska analyser förstår vi vår omvärld och det kan ge oss förutsättningar för att ta beslut.

Kursen tar upp rumslig analys, databasdesign, modellering och visualisering i GIS. För geovetare, geografer och andra som arbetar med geografiska data är det viktigt att kunna samla in och och bedöma av data från kartor, upprätta geografiska databaser, använda digitala data från myndigheter och andra datakällor. Det är också viktigt att kunna sätta in mätserier i sitt sammanhang för analyser, sammanställningar och presentationer med hjälp av geografisk IT.

Under kursen får du samarbeta för att analysera och presentera digital geodata inom olika forskningsaktuella frågor. Kursen avser att ge dig färdighet i att genomföra ett GIS-orienterat projekt inom forskning, myndigheter och konsultföretag.

Observera: För att klara av kursen krävs goda datorkunskaper och praktisk erfarenhet av att använda fjärranalys och GIS.

Kursen ingår i Masterprogram i geomatik med fjärranalys och GIS men kursen kan även läsas som fristående kurs.

 • Kursupplägg

  Målet med kursen är att du ska lära dig att planera och genomföra ett GIS-baserat projekt från början till slut. Kursen bygger på flera mindre projekt som ska leda fram till ett slutprojekt.

  Delkurser

  • Teori och fallstudier, 7 hp
  • Projekt, 8 hp

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, gruppundervisning, seminarier, övningar och projektarbete.

  Examination

  Se kursplan.

  Fusk och plagiat

  Stockholms universitet ser mycket allvarligt på fusk. Med fusk menas exempelvis att studenter samarbetar på ett otillåtet sätt, medför otillåtna hjälpmedel (som till exempel fusklappar, otillåtna anteckningar eller mobiltelefon) eller på annat sätt försöker vilseleda vid examination. Plagiat utgör också en form av fusk och innebär till exempel att en student använder egna (självplagiat) eller andras texter och idéer utan att hänvisa till originalkällan på ett korrekt sätt i till exempel en uppsats, hemtentamen eller annan examinationsuppgift. 

  Misstanke om fusk utreds först av institutionen. Om institutionen bedömer att det finns en grundad misstanke om fusk anmäler institutionen ärendet vidare till rektor, som i sin tur kan överlämna ärendet till universitetets Disciplinnämnd. Fusk kan leda till att studenter varnas eller stängs av från studierna i upp till sex månader.

  Stockholms universitets riktlinjer för disciplinärenden finns på su.se/styrdokument/diciplinarenden.

  Examinator

  Gustaf Hugelius

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

 • Kontakt

  För att dina frågor ska hamna hos rätt person vänd dig till studentexpeditionen vid frågor som rör kursinformation, registrering, schema, litteraturlistor och tentamen. Vänd dig till studievägledaren vid frågor som rör tillgodoräknande, antagning, behörighet samt frågor som rör studieplanering.

  Studentexpedition
  Kerstin Hörnby
  E-post: kerstin.hornby@natgeo.su.se

  Studievägledare
  Maria Damberg
  E-post: maria.damberg@natgeo.su.se

  Kursansvar
  Gustaf Hugelius
  E-post: gustaf.hugelius@natgeo.su.se