Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Avancerad fjärranalys

Kursen behandlar bearbetning av fjärranalysdata för tillämpad miljöövervakning och miljöanalys.

För dig som är antagen VT2023

Grattis! Du har blivit antagen till den utbildning du sökt på Stockholms universitet och vi hoppas att du kommer att trivas med dina studier hos oss.

På den här sidan listar vi vad du behöver göra och känna till innan du börjar dina studier.

Följ de instruktioner du fått för att acceptera din plats. 

Mer information på antagning.se

 

Checklista för antagna studenter

 1. Aktivera ditt SU-konto

  Första steget för att kunna registrera dig och få tillgång till universitetets alla IT-tjänster.

 2. Registrera dig på din institution

  Registrering kan ske på olika sätt. Läs noga informationen från din institution nedan.

 3. Ta del av institutionens information

  På den här sidan hittar du det du behöver veta inför starten på din kurs eller ditt program.

Notera

Din plats kan tas tillbaka om du inte registrerar dig och deltar vid eventuellt upprop enligt anvisningarna från institutionen.

Information från institutionen - kurser

Information till dig som har sökt kurser vårterminen 2023.

Antagningsbesked med svarskrav

Den 9 december publiceras antagningsbeskedet med svarskrav för vårterminen 2023. Gå in på Mina sidor på antagning.se för att svara på ditt antagningsbesked. Senast den 19 december måste du tacka ja till de kurser du är antagen eller reservplacerad på annars förlorar du din plats.

Blir du antagen/reservplacerad vid andra urvalet den 22 december behöver du inte svara via antagning.se.

Är du antagen (VI) med villkor till en eller flera kurser? Då måste du i samband med kursstart styrka din behörighet.

Reservplats

Om du har fått en reservplats kan du komma in på din önskade utbildning om någon tackar nej till sin plats. Om det är aktuellt med reservantagning så kontaktas du via e-post en till två veckor innan kursen börjar.

Efteranmälan (Sen anmälan)

Den 15 december öppnar sen anmälan till vårterminen 2023 för de kurser där det kan finnas möjlighet till lediga studieplatser. Vill du göra en sen anmälan till någon av våra kurser måste du göra det via antagning.se. Går det inte att anmäla sig via antagning.se är kursen full och vi tar inte emot fler reserver.

Kursinformation via e-post

I mitten av december kommer kursinformation att skickas till antagna och reserver via den e-postadress som angetts vid ansökan via antagning.se. Detta gäller för kurser som startar den 16 januari (period A) och 16 februari (period B). Kurser som startar senare den 21 mars (period C) eller 2 maj (period D) skickas information ett par veckor innan kursen startar. Du kan också hitta information om schema och litteratur på kursens hemsida.

Läser du till lärare i geografi inom ett ämneslärarprogram/kandidatprogram och inte söker kurser via antagning.se kommer du också att få kursinformation via den e-postadress som finns i Ladok för studenter.

Vårterminen startar den 16 januari och slutar den 2 juni (4 juni) 2023: Terminstider och periodindelning

Bevaka den e-postadress du använt vid ansökan via antagning.se eller Ladok för studenter. Glöm inte att också bevaka din skräppost.

Webbregistrering

Registrering sker via webben i förväg och utförlig information om vad som gäller för din kurs kommer finnas i det informationsmaterial som skickas ut. Webbregistrering gör du via Ladok för studenter. Webbregistrering gäller inte examensarbeten på avancerad nivå och praktikkurser.

Funktionsnedsättning - så här ansöker du om stöd

För dig som har en varaktig funktionsnedsättning och tror att du kommer att behöva pedagogiskt stöd för studierna, då kan du ansöka om stöd och anpassningar via Studera med funktionsnedsättning. Kontakta dem i god tid innan terminen startar för att kunna få det stöd du behöver vid terminstart. När du har ditt Nais-intyg kontaktar du studievägledaren för ett möte där vi går igenom de anpassningar du rekommenderas.

Kontakt

Under jul och nyår kan det dröja innan du får svar på frågor från oss på studieadministrationen, se Kontakt längst ned på kurssidan eller programsidan. De flesta av oss är åter den 9 januari. Har du akuta frågor om antagning eller annat kan du vända dig till Studenthuset och Infocenter vid Stockholms universitet.

God jul och gott nytt år önskar Kerstin, Karin, Lena, Maria, Moa, Torbjörn och Elisabeth!

Välkomstaktiviteter

Vid terminsstart arrangeras ett antal välkomstaktiviteter för dig som är ny student. En av dessa är Välkomstdagen på Campus Frescati som bjuder på ett seminarium med viktig information och praktiska tips inför din studietid. Välkomstdagen arrangeras för alla nya studenter, oavsett ämne, kurs eller program. För dig som är ny student vid Institutionen för data- och systemvetenskap, DSV, arrangeras en motsvarade välkomstdag på Campus Kista. 

Information som rör din utbildning får du via din kurs-/programgivande institution.

su.se/valkomstaktiviteter


Hitta hit

Stockholms universitet sträcker sig över en stor yta. Läs om vilka campus som finns och var du hittar din institution, alla undervisningslokaler, lunchställen, bibliotek, läsplatser, mm.

Hitta på campus


Läs mer

Ny student

Under utbildningen

Studenthandboken

Kårer och föreningar

Genom kursen får du lära dig att bearbeta fjärranalysdata för tillämpad miljöövervakning och miljöanalys. Kursen tar även upp fördjupad teori om fjärranalysens fysikaliska bakgrund, datakalibrering och datakorrektion, algoritmer som används i digital bildbehandling samt fjärranalysens begränsningar och utvärderingsmetoder. Genom kursen får du lära dig:

 • förklara principerna bakom kalibrering och korrigering av bilddata från satelliter och flygburna sensorer
 • värdera och analysera bilddata från satelliter genom avancerade bildbehandlingsmetoder
 • bedöma kvaliteten i levererat datamaterial

Kursen ingår i Masterprogram i geomatik med fjärranalys och GIS men kan även läsas som fristående kurs.

adarbild (Sentinel-1) över Malmö och Öresund som visar förändringar av radarvågor över tid.
Radarbild (Sentinel-1) över Malmö och Öresund som visar förändringar av radarvågor över tid. Öresundsbron, stora fartyg, byggnader och vindkraftverk till havs sprider radarvågor och radarmetoder används för att se klimateffekter och naturkatastrofer som översvämningar, jordskred och jordbävningar. Foto Ian Brown.
 • Kursupplägg

  Delkurser

  • Teori och praktik, 8 hp
  • Projekt, 7 hp

  Undervisning

  Undervisningen består av seminarier, övningar och projektarbeten.

  Examination

  Se kursplan.

  Fusk och plagiat

  Stockholms universitet ser mycket allvarligt på fusk. Med fusk menas exempelvis att studenter samarbetar på ett otillåtet sätt, medför otillåtna hjälpmedel (som till exempel fusklappar, otillåtna anteckningar eller mobiltelefon) eller på annat sätt försöker vilseleda vid examination. Plagiat utgör också en form av fusk och innebär till exempel att en student använder egna (självplagiat) eller andras texter och idéer utan att hänvisa till originalkällan på ett korrekt sätt i till exempel en uppsats, hemtentamen eller annan examinationsuppgift. 

  Misstanke om fusk utreds först av institutionen. Om institutionen bedömer att det finns en grundad misstanke om fusk anmäler institutionen ärendet vidare till rektor, som i sin tur kan överlämna ärendet till universitetets Disciplinnämnd. Fusk kan leda till att studenter varnas eller stängs av från studierna i upp till sex månader.

  Stockholms universitets riktlinjer för disciplinärenden finns på su.se/styrdokument/diciplinarenden.

  Examinator

  Ian Brown

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

 • Kontakt

  För att dina frågor ska hamna hos rätt person vänd dig till studentexepditionen vid frågor som rör kursinformation, registrering, schema, litteraturlistor och tentamen. Vänd dig till studievägledaren vid frågor som rör tillgodoräknande, antagning, behörighet samt frågor som rör studieplanering.

  Studentexpedition
  Kerstin Hörnby
  E-post: kerstin.hornby@natgeo.su.se

  Studievägledare
  Maria Damberg
  E-post: maria.damberg@natgeo.su.se

  Kursansvar
  Ian Brown
  E-post: ian.brown@natgeo.su.se