Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Avancerad fjärranalys

 • 15 hp

Kursen behandlar bland annat bearbetning av fjärranalysdata för tillämpad miljöövervakning och miljöanalys.

Genom kursen får du lära dig att bearbeta fjärranalysdata för tillämpad miljöövervakning och miljöanalys. Kursen tar även upp fördjupad teori om fjärranalysens fysikaliska bakgrund, datakalibrering och datakorrektion, algoritmer som används i digital bildbehandling samt fjärranalysens begränsningar och utvärderingsmetoder. Genom kursen får du lära dig:

 • förklara principerna bakom kalibrering och korrigering av bilddata från satelliter och flygburna sensorer
 • värdera och analysera bilddata från satelliter genom avancerade bildbehandlingsmetoder
 • bedöma kvaliteten i levererat datamaterial

Kursen ingår i Masterprogram i geomatik med fjärranalys och GIS men kan även läsas som fristående kurs.

 • Kursupplägg

  Delkurser

  1. Teori och praktik, 8 hp
  2. Projekt, 7 hp

  Undervisning

  Undervisningen består av seminarier, övningar och projektarbeten.

  Examination

  Se kursplan.

  Examinator

  Ian Brown

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Mer information

  Begränsningar

  Kursen kan inte ingå i en examen tillsammans med den tidigare kursen GE7031 Fjärranalys och digital bildbehandling, 7,5 hp.

 • Kontakt

  För att dina frågor ska hamna hos rätt person vänd dig till studentexepditionen vid frågor som rör kursinformation, registrering, schema, litteraturlistor och tentamen. Vänd dig till studievägledaren vid frågor som rör tillgodoräknande, antagning, behörighet samt frågor som rör studieplanering.

  Studentexpedition
  Kerstin Hörnby
  E-post: kerstin.hornby@natgeo.su.se

  Studievägledare
  Maria Damberg
  E-post: maria.damberg@natgeo.su.se

  Kursansvar
  Ian Brown
  E-post: ian.brown@natgeo.su.se