Landskapsekologiskt projektarbete, 7,5 hp

Kursen behandlar planering och genomförande av ett landskapsekologiskt projektarbete. Frågeställningarna i projektarbetet innefattar såväl temporala som rumsliga perspektiv och ämnesteoretisk fördjupning. Kursen berör olika former av försöksupplägg för insamlande av data samt hur dessa kan analyseras för att undersöka hur landskapets struktur och dynamik påverkar ekologiska processer, ekosystem och förekomst av växter och djur. Särskilt fokus läggs på bevarandefrågor som inkluderar både rumsliga processer och effekter av tid såsom fördröjningseffekter hos dagens artrikedom.

Kursen är en obligatorisk kurs i Masterprogram i landskapsekologi, men kursen kan också läsas som en fristående kurs.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen